U FBiH treba odrediti omjer kako će se koristiti prirodna dobra

12. Februar 2020

Izvršna direktorica Aarhus centra u Bosni i Hercegovini Emina Veljović jučer je na javnoj raspravi ukazala da se što prije treba omogućiti stupanje na snagu Zakona o zaštiti okoliša, da bi se korištenje prirodnih bogatstava usmjerilo na javno dobro, a ne privatno.

Predloženi zakon o zaštiti okoliša usvojio je Predstavnički dom u septembru prošle godine, od kada se čega njegovo razmatranje u Domu naroda Parlamenta FBiH.

U okviru tog propisa očekuje se da će podzakonski akti bolje uticati na zaštitu okoliša.

“U tom pogledu jedan od najvažnijih problema su hidroelektrane takozvani “cunamiji hidroelektrana” na 244 rijeke na kojima je planirano više od 300 malih hidroelektrana. To je primjer zbog čega je potreban taj zakon da bi se odredio omjer na koji način će se koristiti prirodna dobra, ko ima pravo da kaže svoje mišljenje, te na koji način će se određena dobra usmjeriti upravo na javno, a ne privatno dobro”, konstatovala je Veljović.

Tokom javne rasprave zastupnici u Federalnom parlamentu podsjetili su da je u Predstavničkom domu razmatran set zakona iz oblasti okoliša kako bi se približili zakonskim propisima na evropskom nivou.

“Između ostalog, željno očekujemo da Dom naroda konačno odobri zakon o zaštiti okoliša kako bi u praksi vidjeli primjenu zakonskh rješenja, kojima se trebaju povećati i iznosi kazni za one koji se utvrde kao zagađivači zraka”, istakla je zastupnica u Federalnom parlamentu Nasiha Pozder.

Predložene su novčane kazne za prekršaje za pravne i fizičke osobe od 500 KM do 50.000 KM.

Osim toga, cilj zakonskih odredbi je „sprječavanje narušavanja, kao i poboljšanje i obnova oštećenog okoliša, te zaštita zdravlja, uključujući pravo na zdrav život, očuvanje i zaštitu prirodnih resursa i njihovo racionalno korištenje“.

Također, u Federaciji BiH se u oblasti okoliša čeka i donošenje zakona o korištenju građevinskog zemljišta koji je upućen u javnu raspravu.

“Za razliku od ova dva zakonska propisa, Zakon o šumama  još nije stavljen u parlamentarnu proceduru. S toga je to i najveći izazov i zadatak pred  zastupnicima Parlamenta FBiH”, poručila je Pozder na javnoj raspravi.

Izvor: Akta.ba