Automobilska industrija zapošljava 11.000 ljudi i pokreće bh. ekonomiju

4. Decembar 2019

Automobilska industrija ima pozitivne efekte u ekonomiji, zapošljavanju, te plasmanu kapitala, rečeno je jučer u Sarajevu na četvrtom Poslovnom forumu koji je organizovala Privredna komora FBiH, a u čijem fokusu je automobilska industrija, koja u BiH ima dugogodišnju tradiciju te konkurentske prednosti koje se ogledaju u visokoobrazovanoj konkurentnoj radnoj snazi, savremenim proizvodnim kapacitetima i kratkim rokovima isporuke zbog blizine EU.

Mirsad Jašarspahić, predsjednik P/G K FBiH kazao je kako je ovogodišnji Poslovni forum u potpunosti okrenut automobilskoj industriji.

U ovoj industriji u BiH je kako je kazao aktivno preko 50 kompanija koje rade kao poddobavljači, te je cilj Privredne komore FBIH kako je kazao Jašarspahić da se BiH regionalno pozicionira kao mjesto gdje će se dešavati događaji poput ovoga, gdje će se govoriti o automobilskoj industriji koja je najviše vuće razvoj i važan je faktor za sve ostale industrije koje je prate.

Osvrnuo se i na uvoz električnih automobila, te kazao kako je Privredna komora uputila inicijative za olakšanje uvoza električnih automobila, međutim potrebno je raditi na izgradnji punionica u državi.

Predstavnik UNDP-a, Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a BiH složio se da je automobilski sektor jedan od najvažnijih u BiH jer 90 posto robe iz ovoga sektora ide u izvoz i on zapošljava 11.000 ljudi.

Pojasnio je kako je UNDP uradio studiju Analiza bosanskohercegovačke industrije – trendovi, izazovi i razvojne prilike koja je osnova za dalji razvoj ove grane industrije.

“Jedan od važnih segmenata pomenute Studije je da se ona bavi tehnološkim promjenama koje se dešavaju na polju automobilske industrije, kao i primjeni istih u BiH”, kazao je Sukhrob.

Fadil Novalić, premijer Vlade FBiH je kazao kako je BiH zemlja koja ima iskustva u automobilskoj industriji i pored ratnog razaranja u proteklom vremenu ova industrija ima dobru osnovu i iskustva.

“Upravo iz ove baze je nikla jedna nova industrija koja ima karakter dobavljača zapadnoj automobilskoj industriji”, kazao je Novalić.

Osvrćući se na recesiju u Njemačkoj i Austriji kazao je kako BiH osjeti ovu recesiju na svom ekonomskom sistemu jer se bruto izvozni bilans poremetio za 800.000 miliona KM.

Međutim i pored problema koji su zadesili ovu industriju koja se dešava u pomenutim zemljama i koja ima uticaj na BiH, Novalić je optimističan i vjeruje da će se ona izvući iz recesionog vala.

U nastavku konferencije kroz prezentaciju i panel diskusiju, bit će predstavljene pogodnosti i prednosti investiranja u BiH.

Uvodničar na navedenoj temi bit će premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, dok će u panel diskusiji o tome kako privući strane investicije učestvovati predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija, kao i predstavnici renomiranih bh. kompanija, uključujući i one koje predstavljaju uspješan primjer privatizacije i investicije strane kompanije u BiH.

Također, diskutovat će se o perspektivi automobilske industrije kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Na tu temu poseban osvrt će dati regionalni predstavnici vodećih svjetskih kompanija u automobilskoj industriji, kao i predstavnici kompanija koje rade na razvoju najaktuelnijih tehnologija u svijetu, kao što su npr. vožnja virtualnog vozila.

Treća panel diskusija je ostavljena za „pametne“ tehnologije, industrije i rješenja.

Poseban značaj ovoj tematici dat će izlaganje eksperta UNDP-a koji je učestvovao u izradu studije ove tematike na svjetskom nivou. Ovdje će posebna pažnja biti posvećena trenutnoj poziciji u kojoj se BiH nalazi te koji su to planovi i mogućnosti da se Bosna i Hercegovina aktivnije uključi u tokove i prati trendove u oblasti pametnih tehnologije, te iskoristi mogućnosti koje se nude. Na ovu temu bit će govora o svim nivoima razvoja i primjene tehnologija, od idejnih rješenja do potpune realizacije infrastrukture te krajnjeg korisnika usluge, kao i o trendovima koje kompanija Tesla, kao lider u ovoj oblasti, ima u planovima za realizaciju.

Poslovni forum organizira se pod pokroviteljstvom Premijera Vlade FBiH, te uz sponzorsku podršku USAID WHAM projekta, UNDP-a, kao i kompanija Porsche BH, Hager Bosnia i Cromex d.o.o.

Učešće u Poslovnom forumu uzeli su i predstavnici renomiranih kompanija automobilske industrije, vlada, nevladinih i međunarodnih organizacija, te međunarodni eksperti iz oblasti automotiva.

Izvor: Akta.ba