Rudarski hotel Zenica na licitaciji za više od 3,1 milion KM

9. Oktobar 2019

Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Zenica, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznih obveznika. Riječ je o prodaji Rudarskog hotela u KO Zenica I koji je u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH.

Procijenjena vrijednost ukupne imovine je 3.160.000,00 KM.

Na prodaju je kuća i zgrada sa dvorište površine 4.386 m2 i Rudarski hotel, kafana površine 864 m2.

Prva javna aukcija će se održati dana, 29.10.2019. godine. Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije

Izvor: Akta.ba