Otvoren poziv privrednim subjektima sa područja TK za odobrenje finansiranja

13. Januar 2020

Objavljen je poziv privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja.

Poziv je objavljen na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Vlade Tuzlanskog kantona – Ministarstva privrede i Bosna Bank International d.d. Sarajevo potpisanog 06.12.2019. godine.

Pravo učešća imaju privredni subjekti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, koji su u većinskom privatnom vlasništvu, registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH i obrti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH i oni koji posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta.

Finansiranje se neće odobravati za projekte iz oblasti, ugostiteljstvo, proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja ili izvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranje kasina i drugih igara na sreću i slično.

Sredstava iz ove Linije finansiranja trebaju omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja subjekata male privrede, prevazilaženje negativnih učinaka ekonomske krize, novo upošljavanje i povećanje izvoza.

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu od 27.150.000,00 KM, a Tuzlanski kanton iznos od 1.000.000,00 KM kojim će subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini 2,86 p.p. (procentna poena) po svakom pojedinačnom finansiranju za sve Korisnike sredstava koji ispoštuju uslove definisane u Javnom pozivu.

Linija finansiranja ima za cilj da pruži finansijsku podršku privrednim subjektima za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranja trajnih obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i investicija (dugoročna finansiranja).

Izvor: Akta.ba