Košarac i Hartmann razgovarali o unapređenju saradnje BiH i Austrije

14. Januar 2020

Bilateralni odnosi BiH i Austrije su dobri i prijateljski, bez otvorenih i spornih pitanja, ali postoji mnogo prostora za unapređenje postojeće privredne saradnje, zaključeno je na jučerašnjem sastanku ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i ambasadorice Austrije u BiH Ulrike Hartman (Ulrike Hartmann).

Razgovarano je o političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH, te mogućnostima poboljšanja privredne saradnje sa Austrijom.

Kada je u pitanju napredak BiH na evropskom putu, ministar Košarac poručio je da su integracije u EU vanjskopolitički prioritet BiH, dok je ambasadorica Hartmann istaknula da Austrija u potpunosti podržava ove težnje BiH.

Sagovornici su konstatovali da su politička stabilnost i vladavina prava od izuzetne važnosti za privrednike i strane investitore, a ministar Košarac izrazio je uvjerenje da će novi saziv Vijeća ministara BiH rad bazirati na ekonomiji, radu i traženju rješenja za goruća pitanja, kao i da će koordinirati aktivnosti sa drugim nivoima vlasti u BiH.

Ministar Košarac apostrofirao je značaj stranih investicija u BiH, te naglasio da će njihova promocija biti jedan od prioriteta Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u ovom mandatu. Posebna pažnja posvećena je pitanju ujednačavanja zakonskih propisa oba entiteta, kako bi poslovanje inostranim investitorima bilo olakšano. U tom kontekstu spomenuta je potreba stvaranja jedinstvenog ekonomskog tržišta u BiH.

Resorni ministar ukazao je takođe i na potrebu da se ohrabri razvoj privatnog sektora, te naglasio da će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na temelju saradnje s entitetskim ministarstvima, imperativno raditi na zaštiti domaće proizvodnje, uz uvažavanje i poštovanje međunarodnih ugovora i obaveza BiH.

Tokom sastanka bilo je riječi i o saradnji u oblasti poljoprivrede, posebno u oblasti organske proizvodnje, gdje Austrija ima vodeću poziciju.

Košarac je ocijenio  da bi BiH izuzetno koristila razmjena iskustava sa Austrijom, prevashodno u kreiranju i primjeni legislative i standarda u ovoj oblasti. Akcenat je stavljen i na saradnju u oblasti vinogradarstva i vinarstva, budući da je Austrija članica Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo.

Košarac je podsjetio da je u BiH tradicionalno prisutna proizvodnja vina, posebno u hercegovačkom kraju, te izrazio nadu da će Austrija prijateljskim savjetima pomoći BiH. U tom kontekstu, sagovornici su se usaglasili da bi bilo poželjno organizirati uzvratne ekspertske posjete u cilju razmjene iskustava.

Razgovarano je i o unapređenju turističkih potencijala u BiH, a ministar Košarac posebno se osvrnuo na mogućnost razvoja seoskog turizma, za koji je istaknuo da može biti šansa BiH. Rekao je da BiH ima komparativne prednosti u ovom segmentu, te ukazao na važnost razmjene iskustava i primjene uspješnih austrijskih praksi.

Tokom sastanka, bilo je riječi i o izgradnji odlagališta nuklearnog otpada na lokalitetu Trgovska gora.

Ambasadica Austrije u tom kontekstu naglasila je da razumije zabrinutost BiH, te je pružila podršku nastojanjima da ovo pitanje bude riješeno.

Ministar Košarac rekao je da će pitanje Trgovske gore u ličnoj agendi tretirati kao prioritet, te da će učiniti sve, u skladu s ustavnim i zakonskim nadležnostima, da dođe do dijaloga sa Hrvatskom u što kraćem roku – saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Izvor: Akta.ba