Koji su to sektori usluga koje bh. firme mogu bez ograničenja pružati na turskom tržištu

8. Oktobar 2021

Novi Ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske stupio je na snagu 1. augusta 2021. godine.

Imajući u vidu činjenicu da sadrži odredbe o preferencijalnom pristupu tržištu usluga dvije države za ugovorene sektore i podsektore usluga, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je pripremilo kratku informaciju o tome kako je moguće trgovati uslugama, te koji su to sektori i podsektori usluga koje bosanskohercegovački ponuđači mogu bez ograničenja pružati na turskom tržištu.

Podsjetimo,riječ je o važnom Ugovoru o slobodnoj trgovini koji doprinosi jačanju saradnje i pomoći privrednicima dviju prijateljskih zemalja.

Novim Ugovorom su modernizirane zastarjele odredbe Ugovora iz 2003. godine, te su pored odredaba o trgovini robama, unesene i odredbe o javnim nabavkama, unaprijeđen mehanizam za rješavanje sporova i ugovorene bilateralne povlastice za trgovinu uslugama.

Stupanjem na snagu novog Ugovora, prestao je da važi ranije zaključeni Ugovor kao i sve njegove izmjene.

Koji sektori usluga su liberalizovani za pružaoce usluga iz Bosne i Hercegovine kroz komercijalno prisustvo?

 1. ​Poslovne usluge
 2. Komunikacijske usluge
 3. Građevinske i srodne inžinjerske usluge
 4. Usluge zaštite okoliša
 5. Finansijske usluge
 6. Usluge koje se odnose na turizam i putovanja
 7. Rekreativne, kulturne i sportske usluge
 8. Usluge prijevoza

Podsektori i konkretne usluge:

 • Profesionalne usluge – usluge oporezivanja, usluge poreznog planiranja i savjetovanja, ahitektonske usluge, usluge inžinjeringa i integrirarog inžinjeringa, pejzažna arhitektura.
 • Kompjuterske i srodne usluge – konsultantske usluge za instaliranje hardwarea, obrada i pohranjivanje podataka, data i web hosting, održavanje i popravak opreme itd.
 • Istraživanje i razvoj – usluge istraživanja i razvoja u prirodnim, društvenim, humanističkim i interdisciplinarnim naukama.
 • Ostale poslovne usluge – oglašavanje, istraživanje tržišta, upravljačko savjetovanje, tehničko ispitivanje i analiza, analiza i kontrole vezane za izgradnju i građevinske materijale, plovila i avione, analiza sastava i čistoće i fizičkih svojstava, rudarstvo, popravka opreme, čišćenje objekata, fotografske usluge, pakovanje, štampanje, izdavaštvo, kongresne usluge.
 • Audiovizuelne usluge – produkcija i distribucija, prikazivanje (u kinima), RTV usluge, distribucija radio i tv programa (bez prijenosa), snimanje zvučnih zapisa.
 • Građevinske i srodne usluge – predmontažni radovi, novogradnja i popravak, restauracija i održavanje stambenih i nestambenih zgrada, građevinski radovi.
 • Zaštita okoliša – kanalizacija, odlaganje otpada, sanitarne i slične usluge, prečišćavanje ispusnih plinova, smanjenje buke.
 • Osiguranje i povezane usluge – direktno osiguranje (životno i neživotno), reosiguranje i retrocesija. Pomoćne usluge poput konsultantskih, aktuarskih, procjene rizika i naplate odštetnih zahtjeva.
 • Bankarske i druge finansijske usluge – garancije i obaveze, novčano posredovanje, pružanje i prijenos finansijskih informacija, savjetodavne, posredničke i druge pomoćne usluge uključujući kreditne preporuke i analizu.
 • Turizam i putovanja – hoteli i restorani, usluge turističkih agencija i turoperatora.
 • Usluge zabave – teatarska produkcija, pjevačke grupe, bendovi i orkestri, bibliotekarstvo, arhivi, muzeji, očuvanje historijskih mjera i građevina, botanički i zoo vrtovi.
 • Prijevoz – pomorski prijevoz osim kabotaže, zračni prijevoz (prodaja i marketing, komjuterski sistem rezervacije), prateće usluge u cestovnom prijevozu, prateće usluge u vezi sa svim načinima prijevoza (rukovanje teretom, licencirana skladišta, agencijske usluge kod prijevoza tereta i sl.)

“Osim navedenih sektora, postoji mogućnost pružanja usluga i u drugim sektorima uz određena ograničenja, odnosno ispunjavanje zahtjeva koje propisuje tursko zakonodavstvo“, napominju iz ministarstva. 

Izvor: /www.akta.ba/