Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba

27. Septembar 2016

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice raspisalo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba (Br: 01-41-6-2614-2/16; Sarajevo, 21.09.2016. godine).

 

Na temelju čl. 21. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 23/99,21/03 i 33/03), članka 3. Odluke o raspoređivanju sredstava za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH”, broj 40/16) i članka 4. Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realiziranje prava iz Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma („Službeni glasnik BiH”, broj 63/16), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrifikacije stambenih jedinica povratnika i raseljenih osoba

 

Odlukom o raspoređivanju sredstava za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH”, br. 40/16) za projekte elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika raspoređena su sredstva u ukupnome iznosu od 675.000,00 KM.

 

Pravo na dostavu projektnih prijedloga

Pravo na dostavu projektnih prijedloga imaju općine, Brčko Distrikt BiH i gradovi u Bosni i Hercegovini koji su na nedvojben način utvrdili da na njihovoj kandidiranoj mikrolokaciji žive povratnici i raseljene osobe u objektima koji su “prije rata bili, a u vrijeme dostave projektnih prijedloga nisu priključeni na elektromrežu.

 

Izrada i način dostave projektnih prijedloga

Projektni prijedlog čini na propisani način popunjen i ovjeren prijavni obrazac za iskazivanje potreba u elektrifikaciji lokacija/objekata realiziranog povratka (prijavni obrazac). Ranije dostavljeni zahtjevi, projektni prijedlozi, prijavni obrasci, informacije o potrebama u elektrifikaciji i slično ne mogu biti predmetom razmatranja.

Prijavni obrazac dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo):www.mhrr.gov.ba  , a može se preuzeti i u regionalnim centrima Ministarstva, na sljedećim adresama:

– Regionalni centar Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo, tel. 033/714-207,

– Regionalni centar Banja Luka, Vidovdanska bb, Banja Luka, tel.051/223-580.

– Regionalni centar Mostar, Mladena Balorde 77, Mostar, tel. 036/555-841 i

– Regionalni centar Tuzla, Kralja Tvrtka 2, Tuzla, tel. 035/253-603.

Projektni prijedlog (popunjen i ovjeren prijavni obrazac) kuvertira se i poštom dostavlja na adresu: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Trg BiH broj 3,71000 Sarajevo, s naznakom: JAVNI POZIV -dostava projektnih prijedloga za elektrifikaciju lokacija/objekata realiziranog povratka.

 

Rok za dostavu prijava

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21 dan, računajući od dana objave Javnog poziva.

 

Procedura odabira i realiziranja projektnih prijedloga

Ministarstvo zaprima projektne prijedloge, evidentira i sistematizira dostavljene podatke i izrađuje izvješće o rezultatima Javnog poziva.

Po potrebi, Ministarstvo putem svojih regionalnih centara obavlja i terensku kontrolu podataka predočenih projektnim prijedlozima.

U svrhu izrade prijekoga liste prioritetnih projektnih prijedloga, Ministarstvo imenuje članove Povjerenstva za odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije. Na temelju kriterija iz Javnog poziva, Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije izrađuje bodovnu listu kriterija i, sukladno njoj, vrednuje projektne prijedloge. Nakon vrednovanja projektnih prijedloga, Povjerenstvo za odabir prioritetnih projektnih prijedloga elektrifikacije izrađuje prijedlog liste prioritetnih projektnih prijedloga i dostavlja ga Povjerenstvu za izbjeglice i raseljene osobe BiH.

Povjerenstvo za izbjeglice i raseljene osobe BiH donosi odluku o odabiru i financiranju projektnih prijedloga elektrifikacije.

Odabrane projektne prijedloge realiziraju općine (podnositelji projektnih prijedloga), u suradnji s mjerodavnim elektrodistribucijama.

Sukladno procedurama, Ministarstvo nadzire realiziranje odabranih projekata.

Fond za povratak BiH financijski realizira odabrane projekte, sukladno svojim procedurama.

Kriteriji za odabir prioritetnih projektnih prijedloga:

– ukupan broj objekata povratnika/raseljenih osoba za svaku kandidiranu mikrolokaciju

– ukupan broj povratnika/raseljenih osoba za svaku kandidiranu mikrolokaciju

– prosječna dužina neprekidnog stanovanja povratnika, računajući od dana povratka do dostave projektnog prijedloga

– iznos traženih sredstava po objektu

– iznos traženih sredstava po povratniku/raseljenoj osobi

– ukupan iznos traženih sredstava po svakoj kandidiranoj mikrolokaciji

– sufinanciranje projektnog prijedloga

– neminiranost područja elektrifikacije.

 

Nepotpuni i nepravovremeno dostavljeni projektni prijedlozi neće biti razmatrani.

Sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti na telefonski broj: 033/703-949 ili telefonske brojeve regionalnih centara.

MINISTRICA, Semiha Borovac