Katalog edukacija u organizaciji VTK/STK BiH u 2024. godini

1. April 2024

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine već duže od 20 godina priprema i implementira stručne edukativne programe, s ciljem podizanja i unaprjeđenja stručnih kompetencija svojih članica.  Komorski edukativni programi su inovativni, obrađuju aktuelne i savremene teme, a realiziraju ih eksperti koji su pokazali i dokazali visok nivo stručnosti, kompetencija i ekspertize u oblastima koje obrađuju.

U kreiranju nastavnih planova i programa učestvuju i bh. kompanije, s kojima kontinuirano razmjenjujemo ideje o novim temama i edukacijama, potrebnim za jačanje njihovih kapaciteta i za što bolje pozicioniranje na tržištu. U realizaciji aktivnosti sarađujemo sa stručnjacima iz realnog/poslovnog svijeta, kao i sa predstavnicima akademske zajednice, predstavnicima ministarstava i konzultanata s dugogodišnjim iskustvom u oblasti prava, ekonomije, marketinga, osiguranja, prodaje, zakonskih propisa, carina i poreza, standarda, bankarstva, IT-a, itd..

Plan edukacija  u 2024. godini, te više informacija o svakoj edukaciji, možete pronaći u Katalogu.

IZVOR: /komorabih.ba/