Počele prijave za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2020. godinu

24. Decembar 2019

Otvorene su prijave za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2020. godinu.

Ako vjerujete u svoju kompaniju i ako ste ponosni na sve što ste postigli, a želite da se vaša dostignuća u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja prepoznaju – prijavite se!

Nagrada se organizira u okviru projekta „Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora“ kojeg finansira Vlada Švedske a provodi UNDP.

Nagrada za poslovne firme lidere održivog razvoja u BiH je druga godišnja nagrada ove vrste u BiH koja se daje s ciljem promoviranja aktivnosti privatnog sektora u oblasti održivog razvoja zemlje. Privatne firme već pokreću i poduzimaju hvale vrijedne aktivnosti i strategije koje doprinose ciljevima održivog razvoja kako na globalnoj razini, tako i na razini Bosne i Hercegovine.

Nagrada za poslovnu firmu lidera održivog razvoja ima za cilj:

• prepoznati i istaknuti inicijative privatnih firmi u realizaciji ciljeva održivog razvoja u BiH,

• motivirati druge aktere u privatnom sektoru da uvrštavaju ciljeve održivog razvoja u svoje poslovne modele.

Tematske oblasti za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2020. godinu su “Ljudi” i “Resursi i okoliš”.

Kompanija se može prijaviti za bilo koju od dvije ili za obje tematske oblasti. Nagrada se dodjeljuje biznis liderima održivog razvoja u svakoj kategoriji (mikro, malim, srednjim i velikim) te u konkretnoj tematskoj oblasti. Apsolutni pobjednik takmičenja proglašava se iz reda kompanija koje su se prijavile u obje kategorije.

Ove godine se kroz proces aplikacije pokušava pomoći firmama da uvedu izvještavanje na osnovu standarda Globalne inicijative za izvještavanje (Global Reporting Initiative GRI) tako da aplikacioni formular slijedi standarde propisane GRI i na kraju procesa firme dobijaju osnovu za svoj prvi godišnji izvještaj o stanju provedbe ciljeva održivog razvoja na nivou firme.

Izvor: Akta.ba