Poziv na edukaciju „Škola ekonomske diplomatije – Modul 4“

28. Novembar 2022

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) u suradnji s Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine (ADS BiH), Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH (KAS) i nadležnim ministarstvima i institucijama na državnom nivou, organizira Moldul 4 edukativnog projekta „Škola ekonomske diplomatije“ koji će se održati 6. i 7. decembra 2022. godine u prostorijama VTK/STK BiH u Sarajevu.

Za prisustvo Modulu 4 nije obavezno prethodno prisustvo Modulima 1-3, tj. svi moduli se mogu pohađati neovisno od drugih.

Program se nalazi u ovdje.

Ovaj program edukacije se realizira uz saglasnost ADS BiH, koja je izvršila certificiranje VTK/STK BiH kao izvođača obuke za navedenu temu. Prvi ciklus škole uspješno je realiziran u 2016. i 2017. godini u Sarajevu, a drugi ciklus 2018. i 2019. godine u Banja Luci. Napredni modul „Škole ekonomske diplomatije“ održan je u decembru 2020. godine u online formatu. Ovu edukaciju je do sada pohađalo preko 500 polaznika, predstavnika bh. poslovne zajednice i državnih službenika. Nastavni plan i program škole čine ukupno 4 Modula, pri čemu svaki Modul traje 2 dana (ukupno 8 dana predavanja).

Cilj obuke je pružiti konkretne informacije i neophodna znanja državnim službenicima koji se bave ekonomskam diplomatijom i predstavnicima preduzeća iz BiH, kako bi što kvalitetnije obavljali svoj posao, a samim time dali doprinos unapređenju međunarodne ekonomske saradnje.

Učešće na edukaciji je besplatno za sve učesnike koji blagovremeno popune online prijavni obrazac.

Rok za prijave je ponedjeljak, 5.12.2022. godine. Broj polaznika na edukaciji je ograničen kapacitetom sale zbog čega se preporučuje blagovremena prijava učešća.

Više informacija u vezi sa ovom edukacijom  zainteresirani mogu pronaći u Pozivu ili dobiti putem telefona pozivom na broj 033/566-200 i 033/566-204 ili upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba

IZVOR: /komorabih.ba/