Organizirana posjeta kompaniji Orman

29. Juli 2016

Članovi Udruženja privrednika “Pozitiv“ organizirali su posjetu kompaniji Orman, sa sjedištem u Kaćunima, s ciljem upoznavanja, razmjene mišljenja, stavova i ideja.

Domaćini sastanka, upoznali su članove Pozitiva o aktivnostima koje provode na unapređenju rada i poslovanja kompanije Orman.

Djelatnosti kojima se kompanija Orman d.o.o. bavi su: trgovina naftom i naftnim derivatima, niskogradnja, zimsko i ljetno održavanje puteva, tehnički pregled vozila.

Na sastanku je prezentirana ideja o potrebi otvaranja predstavništva Pozitiva u Njemačkoj koje bi imalo ulogu koordinacije i kvalitetnijeg izvoza roba i usluga na tržište Zapadne Evrope.

Sastanku je prisustvovalo 45 članova Udruženja.