Na prodaju dvije parcele za izgradnju proizvodnih objekata u Hadžićima

4. Septembar 2019

Općina Hadžići objavila je oglas o prodaji građevinskog zemljišta u cilju izgradnje poslovno-proizvodno-prodajnih i skladišnih objekata.

Riječ je o dvije parcele površine 3.034 (cijena 303.400 KM) i 3.035 m2 (cijena 303.500 KM).

Na tom lokalitetu postoji komunalna infrastruktura – vodovod, kanalizacija i pristupni putevi.

Pri izradi idejnog projekta investori su dužni da arhitektonsko planiranje izvrše jednostavnim arhitektonskim linijama a krovnu konstrukciju primjenom jednostavnih krovnih formi. Vanjsko uređenje planiratu u skladu sa Odlukom o provodenju Regulacionog plana “Privredna zona Hadžići”, navodi se u oglasu.

Pravo učestvovanja na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje.

Licitacija će se održati dana 17.09. 2019.godine, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Akta.ba