Al Jazeera gradi zgradu u Sarajevu: Otvoren poziv ponuđačima

8. Juli 2019

“Dugogodišnji Najpoželjniji poslodavac u medijskom sektoru i kompanija koja zapošljava više od 250 ljudi širom regije Al Jazeera Balkans za potrebe sjedišta na području grada Sarajeva u potrazi je za građevinskim zemljištem urednog vlasništva koje nije opterećeno obavezama bilo koje vrste. Tražena parcela treba biti površine od 2.000 do 3.500 kvadratnih metara s pravom za izgradnju poslovnog objekta do 5.000 kvadratnih metara”, kažu iz ove medijske kuće.

Osim uslova da se građevinsko zemljište tražene površine nalazi u gradu Sarajevu, treba biti osiguran kvalitetan pristupni put, priključak na elektroenergetsku mrežu, priključak na vodovodnu mrežu, priključak na kanalizaciju te internet velike brzine, odnosno optički kabl.

Al Jazeera je pozvala sve zainteresovane da dostave ponude koje zadovoljavaju navedene uslove, a one trebaju sadržavati sljedeće:

1. Naziv (ime i prezime), adresu vlasnika, kontakt-telefon, e-mail ponuđača
2. Cijenu po kvadratnom metru
3. Dodatne naknade (ako postoje)
4. Tlocrt zemljišta (kopija katastarskog plana s oznakom čestice)
5. Potvrde o vlasništvu (ZK izvadak)
6. Saglasnosti i dozvole (ako postoje)
7. Prostorni i regulacioni plan za područje na kojem se nalazi zemljište
8. Ostalu dokumentaciju za koju ponuđač smatra da je potrebna i korisna

Poziv ponuđačima ostaje otvoren do petka 19. jula 2019. u 15 sati. Ponude se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Al Jazeera Balkans, Trg djece Sarajeva 1, ili putem e-maila na: ajbzgrada@aljazeera.net.

“Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje”, zaključuju iz Al Jazeere Balkans.