Objavljen poziv: 8 mil. KM za projekt brze ceste Mostar-Široki B. do granica RH

5. Novembar 2019

Autoceste FBiH raspisale su poziv za izradu Idejnog i Glavnog projekta brze ceste Mostar-Široki Brijeg do granica RH, dionica Polog-granica RH na dužini od 40,5 km.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM je 8.000.000,00. Rok za izvršenje je 18 mjeseci.

Buduća brza cesta Mostar – Široki Brijeg – Grude – granica s Hrvatskom na listi je prometnih prioriteta u FBIH. Ona bi se trebala povezati s koridorom 5C na području Mostara preko sjeverne, te južne obilaznice koja je trenutno u izgradnji.

Spoj brze ceste s oblaznicom previđen je u mjestu Polog, odakle ide prema Širokom Brijegu, pa do Gruda, te spaja na brzu cestu u Zagovozdu.

“Izrada Idejnog i Glavnog projekta brze ceste Mostar-Široki Brijeg-granica RH, dionica Polog-granica RH (40,5 km)“ obuhvata pružanje usluga izrade kompletne dokumentacije zahtjevane Projektnim zadatkom, uključujući prethodna istraživanja, analiziranja, prikupljanje podataka (kojima se analiziraju i razrađuju, geotehnički, geodetski, hidrološki, meteorološki, urbanistički, tehnički, tehnološki, ekonomski, energetski, seizmički, vodoprivredni, prometni i drugi uvjeti sa upotrebom informacija o prirodnim i drugim ograničenjima, postojećoj prostornoj i fizičkoj strukturi), postojeće stanje, podatke o prometu (postojećem i prognoziranom), i druge relevantne podatke.

Tu je još uvjete zaštite od požara i zaštite životne sredine, kao i druge uvjete od uticaja na gradnju i korištenje predmetne ceste i pripadajućih objekata, pregovore po potrebi s nadležnim tijelima, te sudjelovanje pri prezentacijama, zauzimanje stručnog stava s mišljenjima i prijedlozima, s ciljem utvrđivanja optimalne trase sa najmanjim ulaganjima u čitavom životnom vijeku ceste, s maksimalnom bezbjednošću prometa, maksimalne propusne moći, odnosno maksimalnih pozitivnih efekata za korisnike ceste, te minimalnih ekoloških posljedica.

Svrha projekta je da se odredi optimalni koridor na definiranom području, odnosno da se prouči više varijanti kako tehničkih tako i prostornih rješenja ceste, kao i da se uporede predložene varijante sa stanovišta uklapanja u prostor i uticaja na životnu okolinu.

U prvoj fazi potrebno je izraditi idejni projekt i studijsku dokumentaciju sa svim potrebnim stručnim elaboratima i istraživanjima, tržišnu i ekonomsku opravdanost investicije za predloženo rješenje.

U daljoj fazi potrebno je Studijom izvodljivosti odrediti prostornu, ekološku, društvenu, finansijsku, tržišnu i ekonomsku opravdanost investicije za prethodno izabrano rješenje.

Izdvojenim separatima se dobivaju potrebne suglasnosti relevantnih nadležnih tijela i Urbanistička suglasnost. Na osnovu dobijenje Urbanističke suglasnosti izrađuje se Glavni projekt.

Izvor: Akta.ba