Osniva se registar malih i srednjih poduzeća FBiH

12. Novembar 2018

U akcijskom planu “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji”, koji je usvojila federalna Vlada, predviđa se uspostava jedinstvenog obrtnog registra za područje Federacije BiH kojim bi se, kako piše, “uvelike unaprijedila i ubrzala registracija novih obrta, kao i unificirala praksa općina u pogledu postupaka registracije, čime bi se značajno doprinijelo uklanjanju administrativnih barijera za registraciju obrta”, piše Večernji list BiH.

Informacijski sustavi Preko jedinstvenog informacijskog registara, osim lakšeg dobivanja raznih dozvola za rad tvrtke, trebali bi se tretirati i ključni podaci na temelju kojih se mogu pratiti stanje i trendovi u sektoru malog i srednjeg poduzetništva kako bi se poduzele žurne mjere u cilju poboljšanja uvjeta za razvoj poduzetništva. Akcijskim planom je predviđeno da Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta informacijski sustav i registar malih i srednjih poduzeća (ISR MSP) pravi zajedno s Poreznom upravom Federacije BiH, registracijskim sudovima u Federaciji BiH, agencijom AFIP d. d. i Zavodom za statistiku Federacije BiH.

Iz tih podataka na godišnjoj razini analizira se stanje u ovom sektoru i o tome informira Vladu te se stanje kontinuirano prati svake godine za prethodnu godinu.

“Međutim, u 2018. godini ova aktivnost je izostala zbog problema s ažuriranjem podataka Financijsko-informatičke agencije (FIA). Planirana je izrada pravilnika o korištenju informacijskog sustava i registra malih i srednjih poduzeća (ISR MSP) u cilju osiguranja pristupa osnovnim informacijama o stanju malog i srednjeg poduzetništva zainteresiranima i javnosti. Međutim, aktivnost nije obavljena jer je uvjetovana izmjenama i dopunama važećeg Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva koji će poslužiti kao osnova za izradu ovog pravilnika”, stoji u izvješću resornog ministarstva koje su dostavili Vladi Federacije BiH. Ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta sugerira nižim, lokalnim institucijama vlasti, koje su nadležne za registraciju obrta, da se uvežu u ovaj informacijski sustav kako bi se cijeli projekt mogao u potpunosti realizirati.

“Najznačajnije novine odnose se na otklanjanje administrativnih prepreka za registraciju obrta, omogućavanje obrtnicima vanjskotrgovinsko poslovanje, ograničenje izvršenja nad imovinom obrtnika… Lakše do podataka Polazeći od potrebe da se provede Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH u dijelu koji se odnosi na sektor malog i srednjeg poduzetništva i da se uskladi zakonodavstvo Federacije BiH u oblasti malog gospodarstva sa zakonodavstvom EU-a, poduzimaju se aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva. U suradnji sa stručnjacima Svjetske banke napravljen je prednacrt koji se planira uputiti u proceduru u 2018. godini”, stoji u izvješću Ministarstva razvoja poduzetništva i obrta FBiH.

Mala i srednja poduzeća te obrti koji budu imali podatke u ovom informacijskom registru lakše će dolaziti i do financijskih poticaja koje bude davala Vlada Federacije BiH.

Valja spomenuti da je BiH jedna od rijetkih država na prostoru Europe koja na državnoj razini nema izrađen program poticaja malog i srednjeg poduzetništva. Ako žele da BiH bude članica EU-a, vlasti će morati uspostaviti agenciju i fond za razvoj malog i srednjeg poduzetništva preko kojeg bi se povlačila i distribuirala sredstva iz europskih fondova za ovaj sektor. Razvoj infrastrukture na državnoj razini za potporu malim i srednjim poduzećima jedan je od preduvjeta za ispunjavanje uvjeta za pristup Europskoj uniji i preporuka EU akta o malim biznisima.

Izvor: Akta.ba/Večernji list