Obnovljivi izvori energije moraju biti dostupniji građanima

21. Juni 2018

Drugog dana 8. Međunarodnog sajama energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije ENERGA 2018, koji je počeo jučer, održan je panel na kojem se govorilo o Obnovljivim izvorima energije OIE – postignuća i postojeće obaveze sektora obnovljivih izvora energije u BIH.

Nihad Harbaš, koordinator za obnovljive izvore energije kao uvodničar panela, kazao je da je neophodno što više razgovarati o tome gdje nas obnovljivi izvori vode i koji su to zapravo načini kako te izvore kvalitetno možemo iskoristiti, jer samo na taj način možemo postići određeni kvalitet energetskog sektora.

Svi učesnici su se složili da je neophodno usvajanje određenih legislativa i zakonskih okvira kao bi se enegetski sektor razvijao ispravno, a energije koristile na pravi način. Također, istakli su i značaj učešća lokalnih zajednica u implementaciji energetskih projekata.

PROJEKTI VIDJIVI U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Sanja Kapetina, stručni saradnik u MVTEO BiH, kazala je da BiH osim što mora raditi sa svojim institucijama u sprovedbi dokumenata i zakona, isto tako mora raditi sa Energetskom zajednicom za implementaciju zadatih ciljeva.

Kazala je da je Energetski sekretarijat naredio izradu studije za energetske sektore, u kojoj stoji kao preporuka, da sve zemlje koriste ciljeve koji će biti jedinstveni za sve zemlje EU, a to će sigurno stvoriti određene probleme BiH, stoga se velika pažnja treba usmjeriti ka rješavanju takvih poteškoća.

“Jako puno aktivnosti se sprovodi u enrgetskom sektoru, ali da bi se projekti adekvatno sprovodili i bili vidljivi u zajednicama, trebaju da se sprovode na lokalnom nivou kroz pilot projekte, gdje se vide koristi i dobrobiti za lokalnu zajednicu i gdje se sva zajednica može uključiti u jedan takav projekat”, kazala je Kapetina.

Admir Đuliman, predstavnik OIEIEK-a kazao da u energetskom sektoru i implementaciji ovih projekata ima dobrih ali i loših pokazatelja. Spomenuo je značaj dodjele tarifnih kvota.

“Ono čime nismo zadovoljni jeste dobijanjem ugovora iz bimase. Nadam se da će uskoro biti usvojene legislative koje se tiču ovog sektora tako da ćemo o tome moći u nekom narednom periodu govoriti sa više pozitivnih podataka”, kazao je Đuliman.

Nikola Dubajić, šef odsjeka za tehničke poslove u Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju DERK rekao je da je trenutno u izradi i eleborat za mogućnost balansiranja u okviru elektrana u prijensonoj mreži, koja je sad 350 megavata, a koji bi trebao da bude gotov u julu mjesecu, nako čega će svi znati kako dalje rješavati pitanja vjetroelektrana.

Na ovom panelu dotakao se i obnovljivih izvora u Brčkom.

Izvor: Akta.ba