Elektronski KUF i KIF od početka 2020. godine

22. Oktobar 2019

Uprava za indirektno oporezivanje od početka 2020. godine proširuje spektar elektronskih usluga putem svog portala e-Porezi. Svi obveznici registrovani u UIO od početka 2020. godine imat će mogućnost da podnesu elektronskim putem zahtjev za uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza.

“Trenutno to funkcioniše na način da poreski obveznici takav zahtjev donose lično u prostorije UIO, ili zahtjeve šalju putem pošte. Novina na portalu e-Porezi značit će da se zahtjevi šalju iz kancelarije samo jednim klikom, uvjerenja će se dobijati puno brže, a obveznici će imati manje troškove”, kazao je za portal Akta.ba Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja UIO BiH za komunikacije i međunarodnu saradnju.

Novina koja će uslijediti u toku 2019. godine je svakako i elektronsko dostavljanje knjige ulaznih računa (KUF) i knjige izlaznih računa (KIF).

“O detaljima i načinu dostave elektronskog KUF-a i KIF-a obveznici će biti obaviješteni u narednom periodu, kao i o rokovima faze testiranja i dobrovoljnog dostavljanja elektronskog KUF-a i KIF-a, te datumu kada će to biti obavezno za sve poreske obveznike”, dodaje on.

Napominje da će ova novina omogućuti UIO da buduće kontrole budu tačno fokusirane na određena preduzeća i određene račune.

“Kada svaki obveznik dostavi elektronskim putem svoj KUF i KIF, onda će Uprava za indirektno oporezivanje jednostavnim uparivanjem tih dokumenata provjeriti da li je određeni račun za koji je jedan obveznik izvršio odbitak ulaznog PDV-a i prikazao ga u svom KUF-u, ujedno kod drugog obveznika prikazan u KIF-u, na način da je za taj određeni promet dobara ili usluga uredno obračunat i plaćen PDV u određenom obračunskom periodu. Sve fakture koje u procesu uparivanja budu “iskakale” i ne budu se mogle povezati, svakako će biti predmet provjera i kontrola”, objašnjava Kovačević.

Dodaje da je ovo svakako još jedan korak naprijed u smislu lakšeg i boljeg sistema kontrola, otkrivanja određenih nepravilnosti na vrijeme, te fokusiranja kontrolnih aktivnosti na one obveznike gdje je to zaista i potrebno.

Prema njegovim riječima, veliki broj poreskih obveznika je veoma zadovoljan sa prelaskom s papirnog na elektronski način dostavljanja PDV i akciznih prijava u UIO.

Inače, greške koje su poreski obveznici činili u dosadašnjem korištenju e-Portala uglavnom su se dešavale prilikom prvog logovanja i dostavljanja predpristupnih parametara, izmjeni lozinke, te samom procesu dostavljanja u UIO PDV i akciznih prijava elektronskim putem.

“Potrebno je neko vrijeme da obveznici u potpunosti upoznaju portal e-Porezi“, zaključuje Kovačević.

Izvor: Akta.ba/S.B.