Arcus d.o.o. – zaokružen sistem tehničke zaštite objekata

9. Maj 2018

 

Kompanija Arcus d.o.o. osnovana je 1999. godine sa sjedištem u Sarajevu. Specijalizirana je za izvođenje specijalističkih radova na  objektima kao što su: administrativno-poslovne zgrade, hoteli, trgovački centri, banke, industrijski objekti, ambasade, bolnice, škole, vjerski objekti, stambeno-poslovni objekti u domenu tehničke zaštite objekata, ljudi i njihove imovine.

Kompanija je partner velikih svjetskih proizvođača kakav je Siemens te  su u prilici pružiti uslugu i na domaćem i na inostranom tržištu.

Opredijeljenost kompanije da prema klijentima djeluje kroz stručnost, pouzdanost i efikasnost polučila je velike rezultate i upravo zbog navedenog pristupa priskrbila značajan broj klijenata.

Tim od trenutno 11 zaposlenih znanjem i iskustvom garancija je u pružanju kvalitetnih usluga u oblasti poslovanja kompanije Arcus.

Uslugom pokrivaju sve faze vezane za sisteme tehničke zaštite objekata: priprema za projektovanje (izrada projektnog zadatka), projektovanje sistema, tehničko savjetovanje, savjetovanje pri projektovanju, instaliranje sistema tehničke zaštite (isporuka, montaža, programiranje, testiranje sistema), održavanje sistema u garantnom i postgarantnom roku, redovno zakonsko ispitivanje sistema (za sisteme dojave požara, detekcije gasova, automatskog gašenja itd).

Kompanija u svom portofoliju usluga ima i službu održavanja koja djeluje pruža 24-satna pokrivenost servisom 365 dana u godini.

Arcus koristi najnovija dostignuća u oblasti sistema tehničke zaštite objekata, ljudi i njihove imovine. Specijalizovani su u sljedećim oblastima: vatrodojava, sistemi za automatsko gašenje, detekcija tehničkih gasova, protivprovala, kontrola pristupa, video nadzor, sistemi za glasovno uzbunjivanje, menadžment sistema tehničke zaštite (DNS – Danger Management System), te drugi sistemi tehničke zaštite prema zahtjevu kupca, a vrši i ispitivanja sistema vatrodojave, detekcije gasova, automatskog gašenja i dr. u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, te uputstvima proizvođača.

Reference su pokazatelj da su kompaniju prepoznale sve značajnije bosanskohercegovačke vladine i nevladine institucije, kompanije, banke, vjerske institucije. S  Arcusove liste referenci donosimo najznačajnije: Zgrada zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Međunarodni aerodrom u Sarajevu, Termoelektrana Tuzla, Zgrada Vlade RS i Zgrada Ministarstava RS u Banjaluci, Glavna zgrada granične policije Bosne i Hercegovine, Zgrada Telecom inženjeringa u Sarajevu, Pošta Obala u Sarajevu, Glavna Pošta na Željezničkoj stanici u Sarajevu, Proizvodni objekat “Coca-Cola Beverages B-H”, Sarajevo, “Fabrika cementa Lukavac” u Lukavcu, “Fabrika cementa Kakanj”, “Mercator” centar Tuzla, Casino “HIT Coloseum” u Sarajevu, Olimpijski bazen Otoka – meander, Sarajevo, Termalna rivijera Ilidža, Sarajevo, Glavna zgrada misije UN za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu, Zgrada Ambasade Švedske i Norveške u Sarajevu, Njemačka ambasada u Sarajevu, Ambasada i rezidencija Republike Turske, Poslovna zgrada “Raiffeisen banke” – direkcija u Sarajevu, Turkish Ziraat banka BH, poslovni objekat S2C Sarajevo, Zgrada direkcije “Razvojne banke Federacije BiH” u Sarajevu, Islamski centar Kralj Fahd u Sarajevu, Jordanska džamija na Grbavici, Sarajevo,  Franjevački samostan Tolisa Orašje, School of Science and Tehnology na Ilidži, Sarajevo, KŠC “Sv. Pavao” u Zenici, Prva Bošnjačka gimnazija u Sarajevu, “Centar za srce”, Tuzla, Centar Hermann Gmeiner – SOS Kinderdorf u Sarajevu, “Hotel Evropa” u Sarajevu, Hotel “Bristol” u Sarajevu, Hotel “Han” na Bjelašnici, Granični prelaz Orašje, Granični prelaz Rača, Granični prelaz Karakaj itd.