Zakon o radu i radni odnosi

28. Mart 2022

APKE organizuje savjetovanje koje ima za cilj da za poslodavce i radnike prikaže i objasni nove sadržaje u ZOR-u, te ponudi osnovne normativne akte koji proizlaze iz ZOR-a.

ZAKON O RADU I RADNI ODNOSI

Ovih dana u Bosni i Hercegovini (BiH) mnogi govore o zakonu o radu odnosno generalno radnim odnosima.

Međutim, oba entiteta otpočela su proces noveliranja radnog zakonodavstva čime se stvaraju nove zakonske pretpostavke za brži razvoj tržišne ekonomije, a time i ubrzan razvoj.
U tom kontekstu donijet je Zakon o radu u Federaciji BiH (ZOR), koje su pratile i donsesene izmjene i dopune istog.

Za razliku od prethodnog radnog zakonodavstva u novom ZOR-u su objašnjene, dopunjene i na nov način kvantificirane brojne odredbe, te uvedeni potpuno novi instituti, poglavlje i članovi koji se odnose na prava i obaveze radnika, poslodavaca, sindikata i udruženja poslodavaca, usmjeren ka slobodnom tržištu rada i kapitala.

Također, Federalna vlada donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH (Sužbene novine FBiH br. 13/19) kao i izmjene i dopune iste (Sužbene novine FBiH br. 9/21), kojom je ovaj postupak uređen na jedinstven način, a osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.

Uredbom je propisan prijem u radni odnos u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH i privrednim društvima u kojima FBiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala, zatim u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

S tim u vezi APKE organizuje savjetovanje koje ima za cilj da za poslodavce i radnike prikaže i objasni nove sadržaje u ZOR-u, te ponudi osnovne normativne akte koji proizlaze iz ZOR-a. uz akcenat na:

1. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU

2. OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZA RAD

3. RADNO VRIJEME

4. ODMORI I ODSUSTVA

5. ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

6. PLAĆE I NAKNADE

7. ZABRANA TAKMIČENJA SA POSLODAVCEM

8. NAKNADA ŠTETE

9. PRESTANAK UGOVORA O RADU

10. OSTVARENJE PRAVA I OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA

11. NADZOR NAD PRIMJENOM PROPISA O RADU

Mjesto održavanja velikih savjetovanja : SARAJEVO HOTEL „HOLLYWOOD“ ILIDŽA

Napomena:

APKE poziva na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.

U prilogu vam dostavljamo poziv za savjetovanje.

Prijavu/narudžbenicu za savjetovanje možete poslati na fax: 033/472-317, ili e-mail:info@apke.ba,ili putem web stranice: PRIJAVA

Za više informacija molimo da posjetite našu WEB stranicu: www.apke.ba, ili nas kontaktirate na e-mail:info@apke.ba, ili tel.: 033/863-446, 061/849-330.

Plan i program možete pogledati na: www.apke.ba.

APKE TEAM GROUP

Agencija za pravni konsalting i edukaciju APKE Sarajevo
Nahorevska br.13
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 (033) 863-446
Fax.: +387 (033) 472-317
Mob.: +387 (061) 849-330
Viber: +387 (061) 849-330
www.apke.ba  info@apke.ba

Facebook: https://www.facebook.com/apke.ba

IZVOR: /www.akta.ba/