Većim platama sprečavaju bijeg informatičara

14. Oktobar 2019

Kako bi spriječile odlazak informatičara, institucije Bosne i Hercegovine sve češće donose odluke kojima povećavaju plate tom kadru.

Odluku o eventualnom povećanju plate informatičarima po institucijama BiH trebalo bi da donese Savjet ministara BiH i problem je u tome što je pojedinim bh. institucijama data mogućnost da na taj način povećaju plate svojim zaposlenima, a pojedini s tim nisu ni upoznati.

“To će se morati rješavati zakonski. Sada su u nekim institucijama ljudima obećali veće plate, posebno informatičarima kako bi ih zadržali, ali još odluka Savjeta ministara nema”, ispričao je izvor “Nezavisnih” blizak ovoj bh. instituciji.

Navodi da ima institucija koje su na svoju ruku donosile takve odluke, ali da je njihov broj jako mali te da se danas ne može očekivati od inženjera elektrotehnike da radi za 1.500 KM kad na tržištu vrijedi najmanje duplo više.

“To treba definisati zakonom i uređivanje tog pitanja odlukama i podzakonskim aktima je neprihvatljivo. Najveći problem u cijelom slučaju je to što je to neujednačeno i što su određene institucije na neki način privilegovane pa su svojim informatičarima uspjele obezbijediti tu naknadu. Treba unificirati odnos prema toj kategoriji, i ako se vrši povećanje plata informatičarima, da to bude ujednačeno”, rekla je za “Nezavisne” Lejla Čopelj, predsjednica Sindikata radnika zaposlenih u institucijama BiH.

Iz nekoliko odluka institucija BiH koje su objavljene na portalu za e-konsultacije može se vidjeti da i sami informatičari, zavisno od institucije u kojoj rade, dobijaju različite povišice na platu, a nije baš najjasnije da li je posao onih koji dobijaju povišicu na platu isključivo vezan za informatiku.

Tako, recimo, dodatak na platu od 20 odsto od 1. januara naredne godine trebalo bi da dobije pomoćnik direktora za kriminalističko-tehnička vještačenja, specijalističku obuku i podršku u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja, kao i šef Odsjeka za kriminalističko-tehnička vještačenja.

S druge strane, u Agenciji za policijsku podršku, plata, i to isključivo informatičarima, biće povećana za 18 odsto, a povišicu bi trebalo da dobiju pomoćnik direktora za informatiku, šef Odsjeka za računare, šef Odsjeka za aplikativni softver i baze podataka, stručni savjetnik za projektovanje i programiranje, kao i stručni savjetnik za informaciono-komunikacione sisteme i administrator mreže.

U još nekim institucijama u posljednje vrijeme donesene su slične odluke u kojim se za složene informatičko-aplikativne poslove plata povećava između 15 i 20 odsto.

“Motiv jeste odliv kadra. Institucije ostaju bez informatičara i to nije nikakva tajna. Informatičari i prevodioci nam postaju vrlo deficitarna zanimanja i treba ujednačiti povećanje plata pa bismo znali da li se plata povećava i za koliko informatičarima sa srednjom stručnom spremom, visokom stručnom spremom, onima na rukovodećim poslovima… Radi se neujednačeno i nisu sve institucije upoznate s tom mogućnošću pa smo čak imali i jedan sudski proces jednog informatičara na rukovodnom radnom mjestu”, zaključila je Čopeljova.

Izvor: Akta.ba