Uspostavlja se Odbor za olakšavanje trgovine BiH – Bolji dijalog s privrednicima

5. Maj 2018

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na jučerašnjoj sjednici donijelo je Odluku o uspostavi Odbora za olakšavanje trgovine Bosne i Hercegovine u skladu s Akcionim planom za Zapadni Balkan, a u okviru provedbe Reformske agende.

Donošenjem ove odluke Vijeće ministara BiH provodi i jednu od obaveza sa liste reformskih mjera koje je potrebno implementirati do Samita EU – Zapadni Balkan, koji će biti održan 17. maja ove godine u Sofiji.

Odbor će djelovati kao međuresorno tijelo sastavljeno od predstavnika institucija na nivou BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH uključenih u provođenje carinskih i drugih graničnih procedura i predstavnika udruženja poslovne zajednice u našoj zemlji. Vijeće ministara BiH donijet će Odluku o imenovanju članova ovog odbora, kojim će  predsjedavati ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a njegov zamjenik će biti direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ciljevi Odbora su daljnje pojednostavljivanje i harmonizacija carinskih i drugih graničnih procedura u skladu sa međunarodnim standardima uspostavljenim Sporazumom Svjetske trgovinske organizacije o olakšavanju trgovine i drugim međunarodnim trgovinskim obavezama BiH.

Formiranje ovog odbora proističe i iz Dodatnog protokola 5 o olakšavanju trgovine uz CEFTA 2006, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

 

Izvor: Akta.ba