Upriličena posjeta kompaniji “Orman“ u Kaćunima

25. April 2019
Posjeta kompaniji Orman 24.04.2019_UP Pozitiv

Udruženje privrednika “Pozitiv“ jučer je organiziralo posjetu članu Udruženja, kompaniji “Orman“.

Prisutni članovi i prijatelji Udruženja rezimirali su aktivnosti koje su do sada načinjene kao i korake koji bi mogli unaprijediti rad i aktivnosti Udruženja. Tako je više od 20 privrednika razmijenilo mišljenja o trenutnim privrednim kretanjima u našoj zemlji.

Vlasnici kompanije Orman, Senad i Nijaz Orman, izrazili su dobrodošlicu članovima i prijateljima Udruženja.

U ime Udruženja prisutnima su se obratio predsjednik Upravnog odbora, Nahid Hasanbegović, i sekretar Udruženja, Amel Duranović. Oni su prezentirali određene informacije koje se tiču posljednjih posjeta koje je Udruženje organiziralo kao i aktivnosti koje slijede kao što je druženje bosankohercegovačkih i austrijskih privrednika u prvoj polovini mjeseca maja.

Članovi i prijatelji Udruženja privrednika “Pozitiv“ nakon druženja obišli su radove na izgradnji nove džamije u Kaćunima, u čijem finansiranju učestvuje i kompanija Orman.

Privrednici su također posjetili i kompaniju Idex Group d.o.o. Busovača u Kaćunima koja se bavi proizvodnjom građevinskih oplata za domaće i inostrano tržište. Članove Udruženja sa aktivnostima i proizvodnim kapacitetima upoznali su i dvojica od trojice vlasnika, Edin Orman i Iso Zaimović.

Rukovodstvo Udruženja zahvalilo se predstanicima kompanije Orman na upriličenom prijemu i organizaciji posjete kao i upoznavanju s radovima na lokalnoj džamiji i posjeti novootvorenoj kompaniji u Kaćunima.