U BiH do sada investirane 13,4 milijarde KM stranih investicija

13. Septembar 2018

Predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija (FIPA) u Bosni Hercegovini prošle godine posjetili su 50 investitora koji su do sada u BiH investirali 936,5 miliona KM i zaposlili 5.457 radnika, od kojih je više od 4.000 novozaposlenih.

Istaknuto je to danas u Sarajevu tokom prezentacije Izvještaja o postinvesticijskim aktivnostima FIPA-e, kada je rečeno i da je više od 78 posto investitora izrazilo zainteresiranost za unapređenje poslovanja, a više od 84 posto planira povećanje zaposlenosti u naredne tri godine i otvaranje novih gotovo 2.000 radnih mjesta.

Direktor FIPA-e Gordan Milinić kazao je da do sada ima 13,4 milijarde KM stranih ulaganja, a prošle godine bilo je 777,7 miliona KM što je povećanje od 37,9 posto u odnosu na 2016. godinu.

Istaknuo je da FIPA ima kontakte s više od 800 investitora širom svijeta koje nastoji privoliti da dođu u BiH, a ponuđeno im je više do 500 dobro pripremljenih projekata na više od 300 investicijskih lokacija.

No, da bi investitori dolazili u BiH potreban je angažman svih institucija i vlada u BiH budući da ukoliko investitor naiđe na prepreke i nema niko da mu pomogne on odustaje od poslova, što značajno ometa investiranje.

“Postinvesticijskoj podršci potrebno je posvetiti veliku pažnju, a investicione agencije u svijetu trenutno samo 10 posto sredstava izdvajaju za tu vrstu podrške”, podvukao je Milinić, izražavajući nadu da će se politička situacija smiriti jer bi u protivnom ova godina mogla biti lošija po stranim investicijama.

Šefica Ureda međunarodne finansijske koorporacije dio grupacije Svjetske banke (IFC) Lada Buševac pojasnila je da postinvesticijska saradnička mreža predstavlja institucionalni okvir za uspostavljanje sistemske komunikacije sa investitorima.

Mreža je uspostavljena 2013. godine i od tada je organizirana posjeta za 400 firmi kada je identificirano 900 otvornih pitanja od kojih je 20 posto riješeno, a 35 je u postupku rješavanja, dok su problemi iz različitog dijapazona od administrativnih problema do prava i obaveza.

Izvršni direktor Bit Alijanse, najveće asocijacije IT kompanija u BiH, Armin Talić podvukao je da ovih 47 IT kompanija okupljenih u Alijansu zapošljavaju oko 70 posto IT kadra u BiH, a trenutno nedostaje 6.000 software inžinjera što bi moglo biti rješenje koje bi trebalo doprinijeti smanjenju odlaska mladih.

“Ovo je prvi put da nam ne trebaju velika ulaganja da bismo imali velika zapošljavanja i porast bruto nacionalnog proizvoda. Oko 4.000 zaposlenih u kompanijama u okviru Bit Alijanse generira oko pola milijarde KM”, dodao je Talić.

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar također pozitivnim je ocijenio uspostavljanje ove mreže, dodajući da je u TK izrađen projekat privatno-javnog partnerstva, izrađena je Strategija razvoja TK te se radi na ubrzanju procedura koje se tiču lokalnih zajednica.

Izrazio je očekivanje da će projekt privatno-javnog partnerstva doprinijeti investicijskom zamahu u narednoj godini sa 300 miliona KM.

IFC u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije putem projekta Privlačenja investicija i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou “LIFE” i Unapređenja poslovne klime i pristupa tržištu “ICAM” podržava rad i pruža tehničku podršku Programu postinvesticijske podrške u BiH i realizaciji aktivnosti Saradničke mreže u BiH.

Izvor: Akta.ba/FENA