Seminar: Quality Management System – ISO 9001:2015

15. Februar 2022

Prijavite se na interaktivni seminar Quality Management System – ISO 9001:2015 koji se održava 10. marta u Sarajevu.

Opis:

ISO 9001:2015 je međunarodni standard koji sadrži zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji, a koje organizacija mora ispuniti kako bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Može se primijeniti na sve organizacije, bez obzira na tip i veličinu ili proizvode/usluge koji se isporučuju.

Sistem kvalitete je menadžerski „alat“ kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost i ovlaštenja subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

Svrha ovog međunarodnog standarda je povećanje efektivnosti i efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa i procjene rizika. Njegova prednost je obezbjeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora, njihove interakcije i rizika sa kojima se mogu susresti. Također, definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa, stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Na ovaj način znatno se olakšava poslovanje uz istovremeno usaglašavanje sa potrebama kupca. Ovakav model povećava povjerenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Da bi se provjerila usaglašenost organizacije sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, potrebno je redovno vršiti provjeru sistema upravljanja kvalitetom provođenjem internih audita. Interne audite sprovode stručne i za to educirane osobe koje su neovisne od područja koje auditiraju, a glavni cilj je utvrđivanje stepena do kojeg uspostavljeni sistem upravljanja kvalitetom ispunjava zahtjeve norme i interne dokumentacije sistema, kako bi se osiguralo njegovo postojano funkcionisanje i neprekidno poboljšavanje.

Koji su to zahtjevi norme i koji su benefiti? Koje su to tehnike auditiranja i načini sprovođenja internog audita? Kako procijeniti rizike i prilike u svim sektorima? Kako napisati izvještaj, riješiti pronađene neusklađenosti, sprovesti korektivne akcije?Kroz interaktivni seminar će vas voditi Anel Hurem, dugogodišnji Lead Auditor, Lead Tutor i konsultant za međunarodne standarde.

Cilj seminara:

Polaznici seminara će steći cjelovita teorijska i praktična znanja o Sistemu upravljanja kvalitetom i obučiti se o tehnikama i metodama koje su neophodne za pripremu i realizaciju internih audita po smjernicama za auditiranje sistema upravljanja – ISO 19011:2018, te kako uraditi procjenu rizika i prilika prema smjernicama Upravljanje rizikom – ISO 31000:2018. Cilj je osposobiti polaznike da mogu samostalno provoditi, održavati i unaprjeđivati Sistem upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 ili kontrolisati sistem u drugim organizacijama (dobavljače, kooperante i sl.), bez obzira na vrstu i veličinu organizacije. Obuka se sprovodi kombinacijom interaktivnog, nastavnog i grupnog rada, uz aktivno vježbanje na konkretnim primjerima iz prakse.

Seminar je namijenjen:

Direktorima i svim nivoima menadžmenta u organizaciji, sektoru kontrole kvaliteta i upravljanja rizicima, organizacijama koje imaju implementiran ili certifikovan neki od međunarodnih standarda, te svima onima koji učestvuju u izradi interne dokumentacije (procedura, uputstava, pravilnika, kodeksa, itd.) ili žele implementirati neki od međunarodnih standarda.Teme i raspored edukacije

 • 10.00 – 11.30
  Uvod i historijat ISO 9001
  Procesni pristup i PDCA ciklus
  Vježba
  Kontekst organizacije
  Liderstvo (politika kvaliteta, organizacija, uloge, odgovornosti i ovlaštenja)
 • 11.40 – 13-15
  Planiranje (rizici i prilike, ciljevi kvaliteta, promjene)
  Vježba
 • 13.45 – 15.00
  Podrška (resursi)
  Vježba
  Funkcionisanje (proizvodi i usluge)
 • 15.15 – 16.30
  Podrška (resursi)
  Vježba
  Funkcionisanje (proizvodi i usluge)
  Vrednovanje performansi (mjerenje, analize, interni audit)
  Poboljšavanje (neusklađenosti i korektivne akcije)
 • 16.30 – 17.00
  Pitanja prije nego što zvoni za kraj časa

Predavač

Anel Hurem, Lead Auditor, Lead Tutor i konsultant za međunarodne standarde.

Diplomirao na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Profesionalnu karijeru započinje u prehrambenom sektoru, gdje se prvi put susreće sa međunarodnim standardima. Nakon toga, nastavlja karijeru u certifikacijskoj kući za međunarodne standarde, gdje se dodatno edukuje i stiče zvanje za Lead Auditora. Kao Lead Auditor obavio nekoliko stotina eksternih audita čime značajno širi spektar svoga znanja i djelovanja.
Sticanjem velike količine praktičnog iskustva, počinje svoje znanje prenositi i na druge, putem raznih seminara, edukacija i obuka. Sve navedeno je bila dovoljna inicijalna kapsula da se okuša u vlastitom biznisu i otvori vlastitu firmu Safety Quality Systems – SQS d.o.o. Sarajevo, te biva prepoznat kao consultant za međunarodne standarde kako na domaćem, tako i na regionalnom tržištu. U tom periodu završava i niz regionalnih seminara i između ostalih, stiče i zvanje Lead Tutora, kako bi mogao postati i zvanično predavač za međunarodne standarde. U svom portofoliu posjeduje niz uspješno sprovedenih seminara i obuka, te in house edukacija.
Nedugo zatim, biva angažovan u jednoj od članica velike grupacije na mjesto Izvršnog direktora i člana Uprave, gdje radi paralelno na dva fronta. Trenutno posvećen isključivo razvoju vlastitog biznisa i radu za nekoliko međunarodnih certifikacijskih i inspekcijskih tijela kao spoljni saradnik.

Cijena

Kotizacija za učešće na seminaru Quality Management System – ISO 9001:2015  iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 1. marta iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 310,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

Cijena uključuje:

 • Učešće na seminaru
 • Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
 • Materijal za pisanje
 • Potvrdu o učešću na seminaru
 • Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

Prijava na seminar

IZVOR:/sys.ba/