7. Međunarodna konferencija o islamskom bankarstvu: Prezentirana iskustva svjetskih stručnjaka o islamskom bankarstvu

3. Novembar 2016

U Sarajevu je 31. oktobra i 1. novembra održana 7. Međunarodna konferencija o islamskom bankarstvu i finansijama. U fokusu ovogodišnje konferencije bili su risk menagment, propisi i nadzor.

Konferencija je okupila učesnike iz 15 zemalja koji su prezentirali 25 radova a prisutni su mogli čuti iskustva iz Malezije, Francuske, Indonezije, Nigerije, Velike Britanije i drugih zemalja svijeta.

“Ovo je jedna od najznačajnijih konferencija u oblasti islamske ekonomije, bankarstva i finansija u svijetu i mi smo sretni i ponosni da imamo priliku da organizujemo takvu konferenciju. Konferencija o islamskom bankarstvu mogla je poslužiti da se steknu određena saznanja i iskustva koja bi bila primjenjiva na izmjene novog zakona o bankama koji je u pripremi. Na ovaj način omogućilo bi se islamskim bankama da posluju u skladu s islamskim principima. To bi bilo značajno i za Bosnu i Hercegovinu i razvoj njenog finansijskog tržišta“, kazao je prof. dr. Fikret Hadžić, predsjednik Evropske asocijacije za islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije.

Kemal Kozarić, dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu izrazio je punu podršku radu ove konferencije.

“Mi kao suorganizator, Ekonomski fakultet u Sarajevu, podržavamo ovu konferenciju već duže vrijeme iz razloga što kod nas postoji Master program Islamsko bankarstvo i želimo da afirmišemo ovaj način poslovanja. Ovo jeste bankarski proizvod koji se nudi na tržištu, koji nije namijenjen ljudima samo islamske vjeroispovjesti i želimo da upravo tu svjesnost pokažemo i prikažemo ljudima. Sedamdeset magistranata koji su završili Master studij Islamskog bankarstva na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu danas može da radi u Maleziji, Velikoj Britaniji i ostalim evropskim zemljama.“, kazao je Kozarić i dodao da “zakondavstvo u BiH još uvijek nije prepoznalo ovaj vid poslovanja i to treba promijeniti“.

Za vrijeme ekonomske krize 2008. godine pokazalo se da banke koje su poslovale po principima islamskog bankarstva nisu imale problema i kriza.

“Islamsko bankarstvo je više socijalno jer vodi računa o svojim klijentima dok je komercijalno bankarstvo uglavnom vođeno profitom“, istakao je Kozarić.

Davud Ašraf, predstavnik Islamske razvojne banke naglasio je da je njihova osnova uloga promocija islamskih finansija u svijetu. On je istakao da je najveći uzrok svjetske finansijske krize iz 2007. i 2008. godine bio u nekvalitetnoj podjeli rizika, a da islamske banke temelje poslovanje na moralnoj bazi i podjeli rizika.

“Potrebno je da veći fokus stavimo na poduzetništvo i finansiranje startup-a“, kazao je Ašraf.

Amer Bukvić, direktor BBI banke u obraćanju medijima izrazio je nadu da će na bh. tržištu uskoro biti povećan broj banaka koje imaju proizvode u skladu sa islamskim principima.

“Edukacija na ovu temu je vrlo važna i vrlo neophodna. Ovaj princip poslovanja otvara modalitet novih ulazaka na tržište kapitala, otvara mogućnost novih investicija u zemlji, otvara mogućnost veće konkurencije na tržištu kapitala što će dovesti do boljih uslova i boljih cijena. Nadam se da će se ovaj skup reflektovati i na promjenu zakona u BiH koja je neophodna da bi se moglo implementirati islamsko bankarstvo u potpunosti“, kazao je Bukvić i dodao “Islamsko bankarstvo i finansije bez obzira na krizu u svijetu su u usponu i svake godine bilježe rast. Bitno je da BiH uđe u ovu industriju i da imamo školovane kadrove, da ti kadrovi budu poluga promjene zakona i regulativa. Islamsko bankarstvo je budućnost i mi moramo biti dio te budućnosti“, kazao je na kraju Bukvić.

Detalje sa 7. Međunarodne konferencije o islamskom bakarstvu možete pogledati u nastavku.ž