S ciljem razvoja bh. drvne industrije zabraniti izvoz drveta na dvije godine

14. Juni 2018

Federalna vlada prihvatila je Informaciju o realizaciji zaključka donesenog na Trećoj zajedničkoj sjednici Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 4.10.2017. godine kojim su Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske zaduženi da usaglase tekst zajedničke inicijative o zabrani izvoza trupaca iz Bosne i Hercegovine radi obezbjeđenja sirovine za domaće drvopreradivače, koju će premijer Federacije BiH i predsjednica Vlade RS-a uputiti Vijeću ministara BiH.

Vlada Federacije BiH predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da, s ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na period od dvije godine bude zabranjen izvoz šumskih drvnih sortimenata, označenih u Odluci o utvrđivanju carinske tarife za 2018. godinu pod tarifnom oznakom 4403 (neobrađeno drvo, okresano, grubo obrađeno – učetvoreno, uključujući i okorano drvo – sa skinutom korom ili vanjskim slojevima drveta).

Također, predlaže Vijeću ministara BiH da, s ciljem razvoja domaće drvopreradivačke industrije, na period od dvije godine, bude uvedena taksa na izvoz rezane građe i to za hrast 120 KM i bukvu 60 KM po toni ili kubnom metru.

Federalna vlada predlaže Vijeću ministara BiH da, s ciljem zaštite domaćih potrošača koji kao sirovinu za grijanje koriste drvo, na period od dvije godine, bude uvedena taksa na izvoz ogrjevnog drveta u iznosu od 25 KM po toni ili 18 KM po kubnom metru.

Prihodi od taksi bi putem Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine bili uplaćivani u budžete entiteta i Brčko Distrikta BiH, i to na posebne namjenske račune „općekorisnih funkcija šuma“, u skladu s porijeklom šumskih drvnih sortimenata od kojih su izrađeni poluproizvodi ili proizvodi za koje se plaća taksa. Sredstvima od taksi bilo bi finansirano deminiranje šuma i izgradnja šumskih puteva, a posebnim propisom entiteta i Brčko Distrikta će biti uređen način finansiranja radova, način kontrole trošenja novca i izvedenih radova, kao i druge potrebne djelatnosti.

Ove mjere neophodno je uvesti zbog nedostatka sirovine na domaćem tržištu za instalirane drvopreradivačke kapacitete u BiH, kao i zbog nemogućnosti nabavke sirovine putem uvoza iz susjednih zemalja, a obzirom da su neke zemlje iz okruženja donijele mjere koje drvoprerađivačima iz BiH onemogućavaju uvoz sirovine iz tih zemalja, dok je istovremeno iz BiH omogućen izvoz te sirovine u ove zemlje.

Izvor: Akta.ba