RADNI ODNOSI – novosti i aktuelnosti

6. Juni 2024

NOVI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR 25.6.2024. (utorak)  10:00 – 15:30 (online)

REVICON RADNOPRAVNI KUTAK

Program rada

Radni angažman studenata i učenika 

 • Nove dopune Zakona o radu po pitanju angažmana studenata
 • Situacije u kojima studenti i učenici mogu zasnovati radni odnos
 • Ugovor o obavljanju prakse sa studentima i učenicima
 • Rad putem studentskih servisa
 • Angažman studenata i učenika za vrijeme raspusta
 • Porezni tretman isplaćenih naknada

Radni angažman penzionera

 • Nove izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Da li penzioneri mogu raditi bez obustave penzije?
 • Angažman penzionera bez zasnivanja radnog odnosa
 • Porezni tretman naknada penzionerima

Zasnivanje radnog odnosa

 • Bitni elementi ugovora o radu
 • Specifičnosti prilikom ugovaranja kod:
 1. rada na određeno vrijeme
 2. probnog rada
 3. remote i hibridnog modela rada
 4. radnika izaslanih u inostranstvo

Plaće i druga primanja radnika

 • Osnovna plaća i dio plaće po radnom učinku
 • Uvećanje plaće za prekovremeni, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora i državnog praznika
 • Mogućnost umanjenja plaće radniku
 • Postupanje kod obustave na plaću radnika u slučaju:
 1. administrativne zabrane
 2. rješenja o izvršenju
 3. naplate potraživanja koje poslodavac ima prema radniku
 • Dodatna primanja radnika
  1. Topli obrok
  2. Naknada za prevoz 
  3. Regres
  4. Otpremnina
  5. Minuli rad
 • Porezni tretman plaće i dodatnih primanja radnika

Naknada plaće za vrijeme bolovanja

 • Uzroci privremene spriječenosti za rad
 • Prava i obaveze poslodavca prema radnicima
 • Osnovica i visina naknade plaće u zavisnosti od razloga bolovanja
 • Da li naknada plaće za vrijeme bolovanja može biti niža od najniže plaće?
 • Pravo poslodavca na refundaciju naknade plaće
 • Maksimalno trajanje bolovanja
 • Postupanje poslodavca u slučaju sumnje na zloupotrebu bolovanja
 • Porezni tretman naknade plaće 

Šta sve može biti sadržaj personalnog dosjea radnika?

 • Osnovni dokumenti (kopija lične karte, vozačke i radne dozvole, CIPS)
 • Državljanstvo, rodni i vjenčani list
 • Ugovor o radu i prilozi
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Uvjerenje o nekažnjavanju / nevođenju krivičnog postupka
 • Podaci o kvalifikacijama i edukacijama
 • Radna historija (pregled radnog iskustva, potvrde od prethodnog poslodavca)
 • Porezni i finansijski podaci
 • Izvještaji o performansama
 • Dokumentacija vezana za odmore i odsustva
 • Podaci o članovima porodice radnika

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 120 KM za pretplatnike
 • 120 KM za učesnike koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 120 KM za učesnike koji posjeduju certifikat Specijalista za plaće i druga primanja radnika
 • 150 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 120 KM za pretplatnike
 • 120 KM za naručioce koji posjeduju certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 120 KM za učesnike koji posjeduju certifikat Specijalista za plaće i druga primanja radnika
 • 150 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale
 • certifikat

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima, a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

IZVOR: /revicon.info/