Privredna komora KS organizira praktičnu obuku za asistente u računovodstvu

4. Januar 2019

Privredna komora Kantona Sarajeva, u okviru Centra za inovacije i poduzetništvo poziva Vas na besplatnu radionicu za mala i srednja preduzeća s ciljem da preduzeća dobiju stručnu pomoć i podršku u razvoju vlastitih kapaciteta. Ova radionica se održava se u okviru Programa 2. (Unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo).

Praktična obuka za asistente u računovodstvu bit će održana 8. i 9. januar 2019. godine, u prostorijama Komore, sa početkom u 10.00 sati.

Nakon završene obuke učesnici će dobiti kontakt podatke na koje će mu se moći obratiti sa pitanjima u
periodu od godinu dana nakon obuke.

Predavač na seminaru je Željka Pilipović Vuleta, dipl.ecc koja ima dugogodišnje praktično iskustvo u privatnom, državnom i civilnom sektoru. Rukovodilac Odjela za finansija i internu reviziju. Iskustvo u radu na poziciji asistenta
na Univerzitetu i profesora ekonomske grupe predmeta u srednjoj školi, već 10 godina sarađuje kao predavač sa agencijom za posredovanje pri zapošljavanju, na obukama iz oblasti knjigovodstva i obukama vezanim za administrativo-finansijske poslove.

Sadržaj seminara:

  • Finansijsko računovodstvo (poslovne knjige dvojnog knjigovodstva, pravila knjiženja na aktivnim i pasivnim računima, kontni plan)
  • Interna i eksterna kontrola dokumenata (izdavanje računa, predračuna, avansnih računa, fiskalna kasa, izvještaji)
  • Vođenje pomoćne evidencije (knjiga ulaznih faktura KUF, knjiga izlaznih faktura KIF, komunikacija, usklađivanje i kontrola salda konta kupaca i dobavljača IOS, praktično popunjavanje obrazaca)
  • Blagajničko poslovanje (Pravilnik o blagajničkom poslovanju, obračun putnih naloga, blagajnički dnevnik, set naloga, blagajnički ček, blagajnički maksimum, polog pazara i njegova kontrola)
  • Finansijski izvještaji (set finansijskih izvještaja praktični primjeri)
  • Obračun plata (prema ugovorima)
  • Izvodi (glavni račun i podračuni/knjiženje izvoda)
  • Obračun PDV (povrat PDV na osnovu međunarodnih ugovora)

Detaljnije informacije o radionici možete dobiti na tel. 033/250-116, 033/250-117, ili putem e-maila: elvira.begovic@pksa.ba , lejlah@pksa.ba, dinov@pksa.ba . Prijavu za učešće na radionici možete poslati na gore navedene mail-adrese ili na fax. broj 033/250-138, do 4.januara 2019. Za sve polaznike obezbjeđeno je osvježenje, lagani obrok, pisani materijal i potvrda o učešću na radionici.