Primjena Pravilnika o dopuni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

20. Juli 2022

Federalno ministarstvo finansija – financija je donijelo Pravilnik o dopuni pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak kojim se uređuje izuzimanje od obveze plaćanja poreza na dohodak jednokratnih pomoći iz Uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena koju je Vlada Federacije BiH donijela na 322. sjednici održanoj 7. 7. 2022.

Uredbom je propisano da poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći zaposleniku, isključivo na njegov transakcijski račun, u visini do 1.080,00 KM do 31. 12. 2022. Navedena pomoć, isplaćena pod uvjetima utvrđenim Uredbom, se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu te ne podliježe obračunu plaćanja poreza i doprinosa.

Pored toga, ovim Pravilnikom se propisuje porezno rasterećenje ograničenog trajanja za obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu, tako što se umanjuju propisani mjesečni paušalni iznosi poreza na dohodak za 50%, do 31. 12. 2022.

IZVOR: /www.fmf.gov.ba/