Općina Stari Grad prodaje atraktivne lokacije za izgradnju

26. Septembar 2019

Općina Stari Grad Sarajevo poziva sve zainteresovane ponuđače da se jave ukoliko su zainteresovani za kupovinu neizgrađenog građevinskog zemljišta u ovoj općini. U ponudi su četiri lokacije: na Bistriku, Sedreniku, Logavinoj i Mošćanici, a površina se kreće od 180m2, pa do 7500m2.

Na Bistriku, u ulici Bakarevića br.17 u ponudi je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište površine 180m2, a na lokaciji je dozvoljena gradnja stambenog objekta maksimalne spratnosti prizemlje i jedan sprat.

Na Sedreniku, u ulici Rogina, prodaje se zemljište površine 277 m2 gdje je predviđena izgradnja individualnog stambenog objekta (suteren, prizemlje, prvi sprat).

Na Mošćanici, u ulici Sarajevskih gazija moguće je izgraditi nove objekte kolektivnog stambenog karaktera, ukupno deset u nizu (suteren, visoko prizemlje, prvi sprat), na površini od 7.500m2.

U Logavinoj ulici bb prodaje se zemljište površine 216m2, a na kojem je moguće izgraditi objekat u gabaritima regulacionog plana „Mahala-Medrese“.

Općina je ranije objavljivala javne pozive za prodaju ovog zemljišta, a kako nije bilo zainteresovanih, u skladu sa Pravilnikom o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, Kantona, Gradova i Općina (Službene novine FBiH br.17/14), prodaju je moguće izvršiti neposrednom pogodbom, s tim što cijena nekretnine ne može biti niža od utvrđene tržišne cijene te nekretnine.

Zainteresovani sve potrebne informacije mogu dobiti u općinskoj Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove – kancelarija 214, ili putem telefona 033/282 335 i 033/282 334. Ponude se dostavljaju putem protokola Općine ili putem pošte.

Detaljnije pročitajte u javnom pozivu.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave ovog poziva.

 

Izvor: Akta.ba