Poziv – Škola poslovne otpornosti kroz ISO standarde

23. Februar 2022

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ima zadovoljstvo obavijestiti bh. poslovnu zajednicu o pokretanju novog edukativnog programa u organizaciji VTK BiH – Škola poslovne otpornosti kroz ISO standarde.

Škola je nastala na zahtjev bh. privrede, kao rezultat realne potrebe za stručnim osposobljavanjem i unaprjeđenjem kompetencija uposlenika bh. kompanija na temu poslovne otpornosti. Dešavanja u protekle dvije godine su nam pokazala potrebu da kompanije pripremamo za nepredviđene događaje, da naučimo kako da prolazimo kroz stresne situacije i periode, te da iz tih perioda izađemo bolji nego kada smo u njih ušli. Uz sve veće turbulencije i neizvjesnost koje karakteriziraju moderne poslovne operacije, postoji sve veća potreba za razvojem otporne organizacije koja je sposobna i pripremljena da prevaziđe buduće poremećaje. Otporne kompanije ne samo da se vraćaju, već idu naprijed, kroz stalnu prilagodbu, zadržavanje na čelu trendova i pronalaženje novih prilika u nevoljama i neizvjesnosti. Lideri koji sada ulažu u izgradnju otpornosti mogu stvoriti konkurentsku prednost i dugoročnu održivost za svoja preduzeća. Ovaj program Vam pruža vještine za efikasno predviđanje i reagovanje na poremećaje, a ima za cilj jačanje vještina vođenja, poboljšanje operativnog modela, poboljšanje praksi upravljanja, razumijevanje i upravljanje rizicima, kao i kontinuitetom poslovanja. Svi moduli su bazirani na ISO standardima.

Škola će biti realizirana u online formatu putem Zoom aplikacije, u periodu od marta do maja 2022. godine, u ukupnom trajanju od 9 radnih dana kroz 6 modula:

MODUL 1: Razvijanje modernih vještina vođenja – Analiza poželjnih osobina vođa u kriznim situacijama; 23.03.2022. godine (1 dan)
MODUL 2: Upravljanje inovacijama (bazirano na ISO 56000); 06.04. & 07.04.2022. godine (2 dana)
MODUL 3: Upravljanje rizicima – Metodologija za procjenu rizika i analizu konteksta; 20.04. & 21.04.2022. godine (2 dana)
MODUL 4: Sistem upravljanja sigurnošću informacija-ISMS (bazirano na ISO 27001); 11.05. & 12.05.2022. godine (2 dana)
MODUL 5: Sistemi upravljanja zdravljem i bezbjednosti na radu (bazirano na zahtjevima ISO 45001:2018); 25.05.2022. godine (1 dan)
MODUL 6: Izazovi osiguranja kontinuiteta poslovanja u kompanijama; 28.05.2022. godine (1 dan)

Kompletan program škole (Moduli 1-6) sa terminima održavanja edukacije i satnicom možete pronaći ovdje, a pregled predavača sa njihovim referencama možete pronaći u biografiji predavača.

Prijava učešća se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 18.03.2022. godine do 12:00 sati.

Za učešće u „Školi poslovne otpornosti kroz ISO standarde“ predviđena je kotizacija u iznosu od 900,00 KM + PDV.
U cijenu kotizacije je uključeno:
• Predavanja/Edukacija (Moduli 1-6; ukupno 9 dana)
• Elektronske prezentacije/materijali predavača
• Certifikat VTK BiH (Moduli 1-6)

Više informacija o školi možete dobiti u pozivnom pismu, pozivom na brojeve telefona 033/566-204 i 033/566-200 ili upitom na e-mail adrese mirza.konjo@komorabih.ba ili edukacija@komorabih.ba.
Vaša kontakt osoba je gospodin Mirza Konjo, voditelj projekta – saradnik za edukaciju u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

IZVOR: /www.komorabih.ba/