POSLOVANJE GOTOVINOM NAPLATE I PLAĆANJA

9. Juli 2024

REVICON INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

POSLOVANJE GOTOVINOM,

NAPLATE I PLAĆANJA

 • u KM i u devizama
 • u BiH i sa inostranstvom
 • obračunski načini plaćanja
 • pravila, ograničenja, zabrane

17. 7. 2024. (srijeda)   10:00 – 15:30     ONLINE

Predavači:

 • Revicon tim
 • Predstavnik Federalnog ministarstva finansija
 • predstavnik Finansijske policije FBiH

Odgovori na sva Vaša pitanja:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

PROGRAM:

PLATNI PROMET U BiH

 • pravila Zakona o unutrašnjem platnom prometu
 • vrste transakcijskih računa i uloga glavnog računa
 • primjena Zakona o finansijskom poslovanju
 • obuhvat: poslovni subjekti, pravna lica i poduzetnici
 • dozvoljene i nedozvoljene vrste plaćanja
 • ugovaranje rokova plaćanja i plaćanja “na rate”
 • posljedice kašnjenja u plaćanju
 • zatezne kamate: ugovaranje / visina / mogućnost odricanja
 • poslovanje za vrijeme nelikvidnosti i blokade računa
 • poslovanje sa blokiranim firmama

UPOTREBA GOTOVOG NOVCA

 • dozvoljena gotovinska plaćanja i naplate
 • zabranjena gotovinska plaćanja i naplate
 • ograničenja i zabrane po Zakonu o sprečavanju pranja novca
 • obaveza prijavljivanja FOO-u i ostale obaveze po ZSPN
 • upotreba gotovine u trgovini, ugostiteljstvu i dr.
 • mogućnosti isplate zaposlenicima u gotovini
 • gotovinska plaćanja nabavki od fizičkih lica
 • pozajmice, donacije, najamnine i dr. u gotovini
 • dokumentacija i evidencije o gotovinskim transakcijama
 • utvrđivanje i održavanje blagajničkog maksimuma
 • podizanje gotovine sa računa i polaganje na račun
 • vođenje blagajničkih evidencija
 • gotovinske isplate i naplate kod obrtnika
 • postupanje i zahtjevi banaka

DEVIZNO POSLOVANJE

 • pravila propisa o deviznom poslovanju
 • plaćanja prema inostranstvu: pravila i ograničenja
 • naplate iz inostranstva: pravila i ograničenja
 • plaćanje nerezidentima za usluge izvršene u FBiH
 • kupoprodaja nekretnina van BiH i unutar BiH
 • ulaganja u vrijednosne papire u ino-relacijama
 • kreditni poslovi i pozajmice u odnosu sa ino licima
 • postupanje i zahtjevi banaka i Finansijske policije
 • plaćanja i naplate u stranoj gotovini
 • upotreba strane gotovine unutar BiH
 • devizna blagajna: blagajnički maksimum i evidencije
 • prenošenje efektivnog novca preko granice

OBRAČUNSKI NAČINI PLAĆANJA/NAPLATE

 • kompenzacije: uslovi i pravila
 • cesije: uslovi, pravila i učesnici
 • asignacije: uslovi, pravila i učesnici
 • ostali mogući obračunski načini plaćanja/naplate
 • obračunski načini plaćanja u odnosu sa ino licima
 • računovodstvo obračunskih plaćanja/naplata
 • prijavljivanje obračunskih plaćanja
 • postupanje FMF-a, banaka, Finansijske policije…

DRUGE AKTUALNOSTI

ODGOVORI NA VAŠA PITANJA

Poštovane kolegice i kolege, dragi naši,

sastavni dio našeg posla su i praktično svakodnevne brige oko rokova, načina i pravila naplate naših potraživanja, kao i brige oko rokova, pravila i načina plaćanja naših obaveza. Uključujući i praćenje naplate potraživanja i plaćanja obaveza naših klijenata/komitenata.

Osnovna pravila plaćanja i naplaćivanja u poslovnim odnosima (i u unutrašnjem i u prometu sa inostranstvom – i u KM i u devizama – i u gotovinskom i u bezgotovinskom prometu – i u raznim modalitetima tzv. obračunskih načina plaćanja) su nam, više-manje, poznati. Ipak, svakodnevna poslovna praksa i sve specifične situacija koja ta praksa „proizvede“, nerijetko nas dovedu u dileme… Kako postupiti u svakoj toj, konkretnoj situaciji…? Šta je u toj situaciji moguće i/ili dozvoljeno, šta nije, a šta je „na ivici dozvoljenog“…? Šta bi u toj situaciji (ipak) moglo, a šta ne može „proći“…? I kakve mogu biti posljedice tih načina postupanja: zakonske, prekršajne, poslovne…?

Upravo su to teme ovog seminara!

Dovoljno razloga za još jedno naše friendly druženje.

Revicon,

Vaš friendly konsultant

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 130 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 130 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: dzenita.mutap@revicon.info

            marko.jokic@revicon.info

IZVOR: /revicon.info/edukacije/