Porezna uprava FBiH će u narednom periodu kontrolisati računovođe

27. Novembar 2019

Porezna uprava Federacije BiH pozvala je certificirane računovođe u Federaciji Bosne i Hercegovine, da prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih osoba, postupaju u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH.

Podsjećaju da je tim odredbama člana propisano da finansijski izvještaji pravne osobe moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe koji nosi naziv “certificirani računovođa” njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence, izuzev za certificirane računovođe koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe preduzeća.

Istovremeno, finansijski izvještaji moraju biti potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, upisane u sudski registar, koje podnosi finansijske izvještaje, ovjereni pečatom pravne osobe, podnosioca.

Naglašavaju da je na osnovu informacija kojima raspolaže Porezna uprava Federacije BiH utvrđeno da je Finansijsko-informatičkoj agenciji dostavljen značajan broj finansijskih izvještaja koji nisu potpisani od certificiranih računovođa, s važećom licencom ili su potpisani od strane necertificiranih računovođa.

Stoga, Porezna uprava FBiH poziva certificirane računovođe da, prilikom obavljanja poslova za koje su ovlašteni Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, ne potpisuju računovodstvene iskaze, ukoliko ne posjeduju važeću licencu.

“Pozivamo i necertificirane računovođe i privredna društva da postupaju u skladu s važećim zakonima, uz napomenu da je Zakonom za pravne osobe koje ne otklone nepravilnosti po rješenju Porezne uprave propisana novčana kazna od 5.000 do 15.000 KM i za odgovorne osobe u pravnim subjektima novčana kazna od 500 KM do 3.000 KM”, navedenoje u saopćenju.

Također, pozvali su porezne obveznike da prilikom sačinjavanja, odnosno potpisivanja i ovjeravanja svojih finansijskih izvještaja, ne angažuju necertificirane računovođe i nelicencirane certificirane računovođe, izuzimajući certificirane računovođe koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe preduzeća i ostalih pravnih osoba.

U narednom periodu, aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH će biti usmjerene na kontrolu računovođa koji potpisuju finansijske izvještaje, a koji prema evidencijama Porezne uprave FBiH nisu regulisali svoj radno-pravni status, saopćeno je iz te institucije.

Izvor: Akta.ba