Online seminar o zaštiti na radu: TOP 50 najaktuelnijih pitanja sa rješenjima

24. Februar 2022

Revicon pravni kutak organizuje novi online seminar Zaštita na radu: TOP 50 najaktuelnijih pitanja sa rješenjima.

Revicon pravni kutak

NOVI ONLINE SEMINAR

ZAŠTITA NA RADU:

TOP 50 najaktuelnijih pitanja sa rješenjima

9. 3. 2022. u 10:00 sati

Stupanjem na snagu novih propisa iz oblasti zaštite na radu pojavile su brojne dileme. Iz tog razloga, Revicon zakazuje poseban online interaktivni seminrar na kojem ćemo dati odgovore na sva pitanja koja se javljaju u praksi uz pomoć vrhunskih stručnjaka iz oblasti zaštite na radu. 

Ovaj seminar će vam omogućiti bolje razumijevanje svih instituta iz oblasti zaštite na radu kako bi ispoštovali sve obaveze, osigurali siguran i zdrav rad, ali i uspješno smanjili troškove poslovanja, povećali produktivnost, zadovoljstvo radnika i stabilnost poslovanja. 

Izrada akta o procjeni rizika

 • Poslodavci koji su u obavezi da izvrše procjenu rizika
 • Mogućnost poslodavca da sam vrši procjenu rizika
 • Procjena rizika za:
  • radno mjesto / izvršioce posla
  • radna mjesta koja nisu upražnjena
  • rad izvan prostorija poslodavca (rad od kuće, terenski rad)
  • poslodavca koji obavlja rad na više lokacija
 • Izrada akta o procjeni rizika za poslovne jedinice
 • Upute Federelanog ministarstva rada i socijalne politike:
  • poslodavcima
  • ovlaštenim organizacijama za zaštitu na radu
  • ograničenje po pitanju slobode formiranja cjena za ovlaštene organizacije
 • Dokumentacija koja se dostavlja ovlaštenoj organizaciji za procjenu rizika
 • Obavljanje procjene rizika sa aspekta medicine rada
 • Uloga doktora medicine specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika
 • Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada
 • Lice ovlašteno za davanje konačnog zaključka u pogledu utvrđivanja stepena rizika na određenom radnom mjestu
 • Krajnji rok za procjenu rizika i donošenje akta

Praktične smjernice za procjenu rizika kod:

 • Poslova u proizvodnji
 • Administrativnih poslova

Interni akt o zaštiti na radu

 • Poslodavci koji moraju donijeti interni akt o zaštiti na radu
 • Obavezne konsultacije prilikom donošenja internog akta
 • Poslovi sa povećanim rizikom
  • lista poslova sa povećanim rizikom
  • obaveze poslodavca
 • Skraćivanje radnog vremena
  • poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena
  • mogućnosti poslodavca
 • Utvrđivanje zdravstvenog stanja radnika
  • procedura
  • prethodni i periodični ljekarski pregledi
 • Sredstva i oprema lične zaštite koja pripadaju radniku
 • Osposobljavanje radnika za siguran rad
  • uslovi za osposobljavenje od strane poslodavca
  • postupanje sa „starim“ radnicima

Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca

 • Način organizovanja poslova zaštite na radu kod poslodavca
 • Obavljanje poslova zaštite na radu od strane poslodavca:
  • uslovi za obavljanje
  • uticaj djelatnosti
  • postupanje kod poslodavaca koji imaju poslove sa povećanim rizikom
 • Angažman ovlaštene organizacije za zaštitu na radu

Uloga povjerenika za zaštitu na radu

 • Poslodavci koji su u obavezi imati povjerenika
 • Uslovi koje povjerenik mora ispunjavati 
 • Povjerenik za zaštitu na radu – posebno radno mjesto?
 • Naknada plaće za povjerenika
 • Odgovornost poslodavca ako nije imenovan povjerenik za zaštitu na radu
 • Razlika između povjerenika za zaštitu na radu i radnika za zaštitu na radu

Radnik za zaštitu na radu

 • Broj radnika za zaštitu na radu koje poslodavac mora imati
 • Uslovi u pogledu stručne spreme i radnog iskustva
 • Ovlaštenja i obaveze
 • Obaveza polaganja stručnog ispita
 • Oslobađanje od polaganja stručnog ispita
 • Procedura od oslobađanja – najčešće greške
 • (Ne)obaveznost predviđanja posebnog radnog mjesta i potpisivanja novog ugovora
 • Obavljanje drugih poslova za poslodavca i rad na nepuno radno vrijeme
 • Mogućnost da isto lice bude radnik i povjerenik za zaštitu na radu

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online – i Vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja!
 

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Rješenja TOP 50 najaktuelnijih pitanja iz oblasti zaštite na radu
 • Praktične smjernice za procjenu rizika i druge obaveze poslodavca
 • Sadržajan i koristan seminarski materijal, sa primjerima 
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara:  od 10:00 do 15:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku koji posjeduje certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku koji posjeduje certifikat Stručnjak za radno pravo
 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • prateće edukacijske materijale
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • certifikat


Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
 www.revicon.info

Uplata na račune:

UniCredit Bank d.d. 3383202200308627

BBI d.d. 1413105320013074 

Raiffeisen Bank BiH d.d.  1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.  1992400075053168

ASA Banka d.d. Sarajevo 1344701000241677

Nova banka a.d. 5550050001608033

Union banka d.d.  1020500000075755

ProCredit banka d.d.  1941011354700156

Addiko Bank d.d. 3060350000444164

Sberbank a.d. Banjaluka  5673831100002975

IZVOR: /www.akta.ba/