Održana sjednica Odbora međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta

23. Januar 2020

Sjednica Odbora Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, 86. po redu, održana je u Tuzli s fokusom na dvije tačke dnevnog reda, i to: 1. Kriterij neto dobiti po vozilu pri raspodjeli CEMT dozvola i 2. Izmjene i dopune Zakona o cestovnom prijevozu FBiH.

Iako je prva tačka dnevnog reda raspravljana i ranije, smatrajući ovo pitanje veoma bitnim, Odbor Udruženja je svojim zaključkom još jedanput potvrdio ranije doneseni zaključak prema kojem se od Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine zahtijevaju izmjene i dopune Pravilnika o CEMT dozvolama, na način da se brišu odredbe člana 7. tačka c) i 8. stav (3) i (4), kao i člana 16. stav (2) Pravilnika, a kojima je uspostavljen kriterij neto dobiti po vozilu. Odbor je jednoglasan u stavu da je ovaj kriterij nepouzdan, neprimjenjiv na zakonit način i neodrživ, jer je podložan manipulaciji.

Bez obzira na činjenicu da je važeći Zakon o cestovnom prijevozu FBiH takav da je najoptimalnije pristupiti hitnoj izradi novog teksta Zakona, Odbor Udruženja je, nakon višesatnog razmatranja i diskusija jednoglasno usvojio i zaključak u kojem su utvrđeni prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o cestovnom prijevozu FBiH, kojim se zahtijevaju izmjene u smislu:
– da se odredbe ovog Zakona ne odnose se na prijevoznike koji posjeduju licencu za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta, čije uvjete za poslovanje, izvođenje transportnih operacija, uvjete u pogledu voznog osoblja i vozila, definiraju međunarodni sporazumi i propisi na državnom nivou Bosne i Hercegovine, tokom obavljanja međunarodnog i međuentitetskog prijevoza, kao i vožnji bez terete;
– da se umjesto pojma “licence za vozilo” definira novi pojam “izvod iz licence”,
– da se prijevoz terete izuzme od obaveze posjedovanja putnog naloga,
– da se od obaveze preventivnih tehničkih pregleda izuzmu vozila koja su izuzeta državnim propisima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini itd.

I ovaj zaključak, u skladu s aktima Vanjskotrgovinske komore BiH, proslijeđen je nadležnima na dalje postupanje, očekujući prihvatanje iznesenih prijedloga.

Izvor: Akta.ba