Novi zakon o PDV i praksa poreznih inspektora

26. Oktobar 2021


Revicon porezni kutak

NOVI DVODNEVNI INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

NOVI ZAKON O PDV

I PRAKSA POREZNIH INSPEKTORA

2. i 3. 11. 2021. (utorak i srijeda), od 10:00 do 13:30

Predavači:

 • Reviconov tim savjetnika
 • predstavnici UINO BiH (novi Zakon o PDV)
 • inspektori UINO BiH i Porezne uprave FBiH

Traju javne konsultacije o Nacrtu novog Zakona o PDV-u, koji predviđa čitav niz značajnih izmjena i novih pravila u ovoj oblasti. Javne konsultacije su otvorene do polovine decembra/prosinca, što je prilika i za naš aktivni doprinos, kako u dijelu onih izmjena koje su već najavljene tako i u dijelu drugih inicijativa i prijedloga koji, za sada, nisu uvršteni u tekst Nacrta novog Zakona o PDV-u, poručuju iz Revicona.

Drugi dan seminara Revicon će se baviti najčešćim i najznačajnijim problemima iz svakodnevne poreze prakse, sagledavajući ih iz sva tri relevantna ugla: iz ugla obveznika indirektnih i direktnih poreza, iz ugla inspektora UINO BiH i Porezne uprave FBiH, ali i iz ugla nadležnih drugostepenih organa i sudova u upravnim i sudskim postupcima po tim pitanjima.

Odgovori na sva pitanja učesnika:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

PRVI DAN (utorak, 2. 11.)

10:00 – 13:30 (pauza 11:30 – 12:00)

NOVI ZAKON O PDV

Najvažnije izmjene – i šta se ne bi mijenjalo:

 • povećanje praga obavezne registracije za PDV
 • dobrovoljna registracija za PDV
 • stopa PDV-a
 • rokovi za prijavljivanje i plaćanje PDV-a
 • oslobađanja od plaćanja PDV-a
 • nova pravila oporezivanja ino usluga
 • nova pravila oporezivanja prometa nekretnina
 • ukidanje posebne šeme u građevinarstvu
 • nova pravila kod prenosa poslovne cjeline
 • novi normativi neoporezivih rashoda zaliha
 • otpis zaliha sa isteklim rokom trajanja
 • oporezivanje vrijednosnih kupona
 • oporezivanje stranih prevoznika putnika
 • primjena međunarodnih ugovora
 • obaveza plaćanja PDV-a na nenaplaćeni izvoz
 • storno odbitka na neplaćene ulazne fakture
 • prenosi obaveze plaćanja PDV-a na kupca
 • plaćanje PDV-a od lica koja nisu PDV obveznici
 • novi oblik i sadržaj PDV prijave
 • uvođenje elektronskih faktura
 • podnošenje PDV prijava i e-evidencija
 • ostale predstojeće izmjene
 • odredbe koje se ne namjeravaju mijenjati

IZMJENE OSTALIH PDV PROPISA

 • izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV
 • nova pravila ne/oporezivanja prometa nekretnina
 • početak oporezivanja stranih prevoznika putnika
 • elektronsko potpisivanje PDV prijava
 • ostale izmjene do kraja ove godine

DRUGI DAN (srijeda, 3. 11.)

PRAKSA POREZNIH INSPEKTORA

10:00 – 11:30

POSTUPANJE INSPEKTORA UINO

 • vozila i druga oprema u sistemu PDV-a
 • nekretnine u sistemu PDV-a
 • „prefakturisanje“ u sistemu PDV-a
 • neposlovna potrošnja u sistemu PDV-a
 • avansi u sistemu PDV-a
 • odbitak i ispravka odbitka ulaznog poreza
 • sve vrste popusta i rabata u sistemu PDV-a
 • manjkovi, otpis i uništavanje zaliha
 • izvoz i uvoz dobara u sistemu PDV-a
 • pružene i primljene ino usluge
 • ostale teme – prema pitanjima učesnika
 • praksa drugostepenog organa i Suda BiH

11:30 – 12:00 – PAUZA

12:00 – 13:30

POSTUPANJE INSPEKTORA POREZNE UPRAVE

Porez na dohodak i doprinosi:

 • oporezivanja plaća i drugih primanja zaposlenih
 • oporezive i neoporezive koristi zaposlenih
 • oporeziva primanja menadžera izvan radnog odnosa
 • oporeziva primanja vlasnika i trećih lica
 • ostale teme – prema pitanjima učesnika
 • praksa drugostepenih organa i sudova

Porez na dobit i porez po odbitku:

 • najčešći porezno nepriznati rashodi
 • odgođene porezne obaveze i sredstva
 • porezni poticaj za novouposlene radnike
 • korištenje ostalih poreznih poticaja
 • naknadne izmjene poreznog bilansa
 • izmjena visine akontacije u toku godine
 • porez po odbitku kod isplata ino licima
 • ostale teme – prema pitanjima učesnika
 • praksa drugostepenih organa i sudova

Seminar (oba dana) možete pratiti preko Zoom platforme, na svim elektronskim uređajima, a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći Revicon online – i vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva vaša pitanja!

Učešće na našim online seminarima omogućava Vam:

 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva vaša pitanja – odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća – uključivanja u online seminar
 • Dostupnost najaktualnijih informacija – razgovor uživo sa relevantnim osobama – gostima online seminara
 • Sadržajan i koristan seminarski materijal, sa primjerima i odgovorima na pitanja

Trajanje online seminara: dva dana, od 10:00 do 13:30 sati

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 • 100 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 • 100 KM za naručioce sa MOJOM KARTICOM
 • 120 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

Izvor: /www.akta.ba/