Evropska unija je i dalje glavni vanjskotrgovinski partner BiH

21. Decembar 2018

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju informaciju “Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period I – IX 2018. godine” koju je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ukupna robna razmjena Bosne i Hercegovine u periodu I – IX 2018. godine iznosila je 23,10 milijardi KM. Vrijednost izvezene robe bila je 8,81 milijarda KM, a uvezene robe 14,29 milijardi KM, te je zabilježen vanjskotrgovinski deficit od 5,48 milijardi KM. Trgovinski deficit bilježi rast od 4% u odnosu na isti period prethodne godine.

Evropska unija je i dalje glavni vanjskotrgovinski partner BiH, tako da u ukupnom obimu robne razmjene EU učestvuje sa 65,2%, zatim zemlje CEFTA-e sa 13,5%, dok ostale zemlje učestvuju sa 21,3%.

Izvoz u EU ostvaruje učešće sa 73,5% u ukupnom bh. izvozu, dok u ukupnom bh. uvozu zemlje EU učestvuju sa 60%. Za prvih 9 mjeseci 2018. godine zabilježen je rast ukupne robne razmjene sa EU od 7,9%, zatim rast izvoza od 11,3% i rast uvoza od 5,4%, te rast stope pokrivenosti uvoza izvozom od 4%, dok je kod trgovinskog deficita sa EU zabilježen pad od 9,3%.

Izvoz u zemlje CEFTA-e učestvuje sa 16% u ukupnom bh. izvozu, a uvoz  sa 12% ukupnog bh. uvoza. U periodu I – IX 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine zabilježen je rast ukupne robne razmjene sa CEFTA-om za 4,4%, rast izvoza  za 8% i uvoza za 1,6%, zatim rast stope pokrivenosti uvoza izvozom za 4,9%, dok je kod trgovinskog deficita sa zemljama CEFTA-e zabilježen pad od 20%.

Izvor: Akta.ba