Deset najboljih kompanija u proizvodnji obuće i odjeće od kože u BiH u 2017. godini

9. Juli 2018
Koza10TOPkompanijauBiH

Akta.ba poslovni portal je uradio analizu top deset kompanija u Bosni i Hercegovini po ostvarenoj dobiti i prihodima kada je u pitanju kožarska industrija u Bosni i Hercegovini, odnosno proizvodnja obuće i odjeće od kože u 2017. godini. Top deset kompanija ostvarilo je prihode od 227.255.720,00 KM, dok je ukupna dobit ovih kompanija iznosila 15.670.764,00 KM.

Najbolje poslovne rezultate kako po ostvarenih prihodima, tako i po ostvarenoj dobiti zabilježila je kompanija Sportek iz Kotor Varoši. Ona je ostvarila prihode od 37.320.517,00 KM, dok je dobit ove kompanije 3.355.589,00 KM. Odmah zatim po ostvarenim prihodima slijede: Intral BH d.o.o. Tuzla, Pro Eksim d.o.o. Zenica, OLIP-BOSNA d.o.o. Travnik, D.O.O. AMIKA Derventa, KOTEKS d.o.o. Tešanj, Sanino d.o.o. Derventa, FAH-Kožar d.o.o. Visoko, Bema d.o.o. Banja Luka i Škrebić-Company d.o.o.Teslić.

 

 

Izvor: Akta.ba