Članovi UP “Pozitiv“ posjetili kompaniju Well Business Promotion

4. Septembar 2018
Posjeta i seminar u kompaniji Well Business Promotion, 4. 9. 2018., Udruženje privrednika Pozitiv

Udruženje privrednika “Pozitiv“ organiziralo je danas posjetu svojih članova kompaniji Well Business Promotion čije je sjedište u Sarajevu.

Tokom posjete za članove i prijatelje Udruženja pripremljeno je i predavanje na temu “Kako iskoristiti prednosti online instrumenata u klasičnom biznisu?“.

Na početku posjete prisutne članove i prijatelje Udruženja pozdravio je sekretar Udruženja, Amel Duranović, koji se zahvalio rukovodstvu kompanije Well Business Promotion na gostoprimstvu i organizaciji predavanja čiji sadržaj konotira sa savremenim trendovima poslovanja.

U ime kompanije Well Business Promotion prisutnima se obratio jedan od osnivača kompanije, Mustafa Đerahović, koji je prisutnim članovima zaželio dobrodošlicu te ukratko predstavio kompaniju Well Business Promotion.

“Danas kompanija Well Business Promotion ima tim od osam zaposlenika koji su u stanju pružiti podršku na polju izrade web stranica, digitalnog oglašavanja na Google i Facebook platformama, te kreiranju jednostavnih mobilnih aplikacija“, kazao je tokom predstavljanja Đerahović te posebno istakao činjenicu da je kompanija već završila određena web rješenja za članove Udruženja.

Posebnu pažnju prisutnih izazvalo je predavanje na temu “Kako iskoristiti prednosti online instrumenata u klasičnom biznisu?“.

O novim i aktuelnim trendovima u online oglašavanju govorili su Edin Ibrišimović, jedan od osnivača kompanije Well Business Promotion i Amir Mustafić, vlasnik online web trgovine Megashop.ba.

Ibrišimović, koji uspješno vodi nekoliko poslova u inostranstvu, govorio je o razlikama u klasičnom i digitalnom pristupu na polju marketinga i oglašavanja, novim trendovima u digitalnom oglašavanju, značaju pripremljenosti kompanija da odgovore izazovima koji se pred njih stavljaju kao i o potrebi da se iz komunikacije sa klijentima pronađu i ponude najbolja rješenja.

Mustafić se tokom izlaganja fokusirao na dvije najznačajnije društvene mreže, Facebook i Instagram te vrlo detaljno obrazložio korake koje je potrebno poduzeti kako bi se privrednici što bolje i kvalitetnije približili svojim poslovnim partnerima i kupcima.

Prisutni su kroz formu diskusije imali priliku da postave pitanja predavačima i dodatno saznaju odgovore na željena pitanja.

Za prisutne članove i prijatelje Udruženja po okončanju predavanja organizirana je zakuska a privrednici su nastavili razgovor i nakon oficijelnog završetka predavanja u kompaniji Well Business Promotion.