Webinar obračun minimalne plaće prema odluci Vlade FBiH

31. Januar 2022

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara nove prijave za webinar koji se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstveno-revizijskoj profesiji.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara nove prijave za webinar koji se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstveno-revizijskoj profesiji, sa sljedećim temama:

  • OBRAČUN MINIMALNE PLAĆE PREMA ODLUCI VLADE FBiH I IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA
  • NOVI NAČIN OBRAČUNA PLAĆE U RS-u I EFEKAT NA OPOREZIVANJE MEĐUENTITETSKIH RADNIKA
  • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
  • ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
  • SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU
  • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

Datum održavanja webinara: 07.02.2022. godine

PROGRAM WEBINARA

PRIJAVI SE

IZVOR: /www.akta.ba/-31.01.2022.