UNILAB d.o.o., firma koja prati moderne trendove poslovanja u tehničkoj i fizičkoj zaštiti imovine i ljudi

16. April 2018
Unilab terminal za evidenciju radnog vremena

Unilab d.o.o. osnovan je 1994. godine u Sarajevu. Djelatnosti ove kompanije su tehnička i fizička zaštita ljudi i objekata, a što uključuje alarmne, videonadzorne i vatrodojavne sisteme, te sisteme za kontrolu prolaza i evidenciju radnog vremena, Centar za nadzor alarmnih sistema, zaštitarsku službu i intervente ekipe.

Prema riječima direktora Hazima Šahbaza, firma već 25 godina uspješno posluje a posebno raduje da su kvalitet ove firme prepoznale brojne domaće ali i međunarodne kompanije i institucije koje djeluju na području naše zemlje.

“U zadnjih par godina ulažemo napore u razvoj i izradu hardverskih i sofverskih rješenja u oblasti kontrole prolaza i evidencije radnog vremena. Na tržište smo ponudili vlastiti proizvod za evidenciju radnog vremena, koji je usaglašen sa zakonskim normama u FBiH. U ovoj godini treba da završimo i noviju verziju sofvera koji omogućava integraciju ovih sistema sa videonadzornim sistemima. Na Zapadu je ovo već odavno u primjeni ali i u BiH postoji interes kompanija i institucija za navedenim. Pratimo svjetske trendove poslovanja i upravo nudimo ono što tržištu treba“, istakao je Šahbaz te dodao da je cilj kompanije ulaganje u domaću pamet i proizvode.

 

Softver za praćenje radnog vremena

Sa svojim vlastitim softverom za evidentiranje radnog vremena i kretanja zaposlenika, Unilab je na tržište ponudio  višestruko koristan proizvod koji ima nekoliko značajnih prednosti. Kao prva i osnova, podiže nivo efikasnosti kod zaposlenika prateći, kroz sistem prijave i odjave uz pojedinačne kartice ili otisak prsta, vrijeme provedeno na radnom mjestu.

Zaposlenicima omogućava da vide koliko su radnih sati ostvarili kao i u kojim vremenskim intervalima, posebno obračunavajući vrijeme provedeno na radnom mjestu tokom noćnih smjena, vikenda, praznika i sl.

Ovakav sistem menadžmentu kompanije jasno daje uvid u ostvarene radne sate, odsustva, bolovanja  ali i štiti kompaniju od inspekcijskog nadzora s obzirom na učestalost inspekcijskih kontrola koje imaju za cilj utvrđivanje prekovremenog rada i evidentiranje dnevnih, sedmičnih i godišnjih odmora radnika.

Vrijedno osoblje ove kompanije unaprijedilo je navedeni softver te tržištu sada nudi i mogućnost praćenja kretanja zaposlenika po definiranim sektorima kontrolisanog objekta. Ovaj sistem je posebno interesantan kompanijama koje imaju veći broj zaposlenika.

“Svrha našeg sistema, koji uspješno funkcionira u desetinama kompanija, jeste isključiti ljudski faktor“, istakao je Šahbaz u razgovoru za oficijalnu web stranicu Udruženja privrednika “Pozitiv“.

Unilabovih 25 godina na tržištu rada kreiralo je brojne projekte u kojima se upravo ova kompanija dokazala i ostvarila zapažene rezultate. Lista realiziranih projekata je velika, a u nastavku donosimo samo neke od najznačajnijih: Agencija za bankarstvo FBiH, DHL, BOSMAN, Sud BiH, VTSV BiH,  UNITIC, Granična policija, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo odbrane BiH, GP BUTMIR i brojni drugi.