Povezane pravne osobe moraju poslovati u skladu s tržišnim uslovima i poštovati pravila o transfernim cijenama

21. Februar 2017