Pomoć od milion KM: Otvoren poziv za finansiranje turističkog sektora KS

19. Maj 2020

Turistička zajednica Kantona Sarajevo danas je na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo i Kriterija i uslova za dodjelu sredstava TZ Kantona Sarajevo za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming agencija i turističkih vodiča, objavila Javni poziv za dodjelu sredstava navedenim kategorijama.

“Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming putničkih agencija i turističkih vodiča čije je poslovanje onemogućeno usljed posljedica prouzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID – 19), a u cilju pomoći održavanja radnih mjesta i osiguranja likvidnosti (izmirivanje kratkoročnih obaveza, ali ne i kredita kratkoročnih i dugoročnih i lizinga)”, navodi se u pozivu.

Sredstva za održavanje radnih mjesta koristit će se za isplatu minimalnih plata za mjesec mart, april i maj 2020. godine, do visine minimalne plate definisane općim kolektivnim ugovorom (u iznosu od 406,00 KM), a u zavisnosti od datuma proglašenja pandemije korona virusa.

Sredstva za održavanje likvidnosti namjenjena su za sufinansiranje fiksnih troškova dospjelih za plaćanje za period za koji se dodjeljuju sredstva (voda, struja, odvoz smeća, održavanje, IT programi, internet, fiksni telefon, itd.), odnosno oni troškovi koje poslovni subjekti imaju, iako rade u smanjenom kapacitetu ili su u potpunosti prekinuli sa radom, u skladu sa kriterijima i uslovima za dodjelu finansijskih sredstava Turističke zajednice Kantona Sarajevo za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming putničkih agencija i turističkih vodiča.

Hotelijeri/smještajni objekti i incoming putničke agencije kojima dodijeljena sredstva ne budu dovoljna za isplatu dijela plata za navedeni period, bit će upućeni na Javni poziv koji će raspisati Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Sredstva za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming putničkih agencija i turističkih vodiča, u iznosu od 1.000 000,00 (jedanmilion) KM, predviđena su u Izmjenama i dopunama Programa rada i Finansijskog plana Turističke zajednice Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Javni poziv i obrasce za prijavu možete preuzeti sa web stranice Turističke zajednice KS, kategorija Javni pozivi i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Rok za dostavljanje prijava je deset dana od dana objave javnog poziva, a neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Akta.ba