Objavljen konkurs za kreditne poticaje razvoja, poduzetništva i obrta

18. Decembar 2019
javne_nabavke_2019

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni konkurs za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu.

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2019. godinu.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1 posto.

Prijave se dostavljaju do 31.01.2020. godine.