Milion maraka za finansiranje razvojnih projekata u namjenskoj industriji FBiH

1. Novembar 2018

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je ponovljeni javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava namijenjenih za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije.

Predviđena raspodjela sredstava je u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Predmet ponovljenog Javnog- poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika grant sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava namijenjenih za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije.

Pravo učešća na ponovljenom Javnom pozivu imaju privatna preduzeća (preduzeća u kojem privatno/a lice/a ima/ju udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50% plus jedna dionica), sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost iz oblasti namjenske industrije i koja zapošljavaju najmanje 10 zaposlenika.

Cilj programa je stvoriti povoljnije poslovno i investicijsko okruženje, kao i poboljšanje okvirnih uslova za poslovanje preduzeća čija je osnovna djelatnost proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme.

Program traje do utroška sredstava, a najkasnije do kraja fiskalne godine.

 

Izvor: Akta.ba