FMERI objavio Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo

20. Juni 2022

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu. Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji
Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

  • Metalna, elektro i automobilska industrija,
  • Industrija građevinskog materijala i nemetala,
  • Drvna, papirna i grafička industrija,
  • Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
  • Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,
  • te da zapošljavaju najmanje deset zaposlenika.

Pozajmljivanje sredstava prema Javnom pozivu može biti odobreno ako su ispunjeni sljedeći, osnovni, kriteriji:

  • osnovana po Zakonu o privrednim društvima („Službene novine FBiH”, broj 81/15)
  • da su privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sektorima navedenim u tački 2. Javnog poziva,
  • da zapošljavaju najmanje deset zaposlenika.

Ukupno planirana sredstva po ovom Programu iznose cca 9.660.000,00 KM.

Više o Javnom pozivu pročitajte OVDJE.

Program i Zahtjev možete preuzeti na stranici Ministarstva.

IZVOR: /www.upfbih.ba/