Februarske edukacije i radionice  u organizaciji VTKBiH

6. Februar 2019

 

Vanjskotrgovinska komora BiH u saradnji sa partnerima organizira u mjesecu februaru tri edukativna predavanja i radionice.

U suradnji sa Mipes consulting iz Čepina, Republika Hrvatska, organizira trodnevnu radionicu na temu „Uvod u EU fondove i definiranje projektnih ideja“ 26 do 28.02.2019. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo.

U saradnji sa Adizes South East Europe (ASEE) organizira seminar na temu „Lična efikasnost – alati upravljanja vremenom”. Seminar će se održati 12.02.2019. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH.

VTKBiH u suradnji i uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH organizira seminar na temu „Interkulturalno pregovaranje“. Besplatni seminar će se održati 20.02.2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo

Više informacija o edukacijama i seminarima, kao i terminima prijava, možete pročitati u nastavku.

____________________

Radionica “Uvod u EU fondove i definiranje projektnih ideja“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju u suradnji sa Mipes consulting iz Čepina, Republika Hrvatska, organizira trodnevnu radionicu na temu „Uvod u EU fondove i definiranje projektnih ideja“.

Radionica će se održati od 26-28.02.2019. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo (La Benevolencija 8, Sarajevo). Predavač na radionici je dr.sc. Mirko Pešić.

 

Način prijave i kotizacija

Za učešće na trodnevnoj radionici, naplaćivati će se kotizacija u iznosu od:

290,00 KM + PDV za prijave do 15.02.2019.

340,00 KM + PDV za prijave do 22.02.2019.

 

U cijenu je uključeno: stručno predavanje konsultanta, pisani materijali koji pokrivaju program, popis sudionika seminara s podacima za daljnje kontakte, ručak, kafa za vrijeme pauze.

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca (prilog) i dostavljanjem istog na e-mail adresu seid.hadzibajric@komorabih.ba.

Broj mjesta je ograničen zbog čega se preporučuje blagovremena prijava. Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 22.02.2019. godine. Sve dodatne informacije u vezi seminara možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-206. Kontakt osoba je g. Seid Hadžibajrić – stručni saradnik u Sektoru za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH.

Poziv
Program
Prijavni obrazac

___________________

 

Seminar “Lična efikasnost – alati upravljanja vremenom”

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Adizes South East Europe (ASEE) organizira seminar na temu „Lična efikasnost – alati upravljanja vremenom”.  Naime, uspješno obavljanje poslova i ostvarivanje ciljeva u velikoj mjeri zavisi od lične efikasnosti, organizovanosti i kontrole u korištenju vremena, kao i ostvarenog balansa između poslovnih uspjeha i privatnog života. Istinski pobjednici mogu da postave ciljeve i odrede prioritete, kao i da ih ostvaruju efikasno koristeći vrijeme koje im je na raspolaganju. Na seminaru će biti riječi o tome kako biti gospodar svog vremena, kako ne podlijegati pritisku, već efikasno i razložno koristiti vrijeme, kako bi se ostvarile koristi za kompaniju.

Seminar će se održati 12.02.2019. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (ul. Branislava Đurđeva 10, Sarajevo).

Seminar je namijenjen svim menadžerima, direktorima, vlasnicima i rukovoditeljima koji žele da unaprijede prenošenje svog znanja i iskustva na svoje uposlenike, kao i stvaranje atmosfere koja pospješuje razmjenu znanja i vještina.

Predavač na seminaru je gdin. Goran Nedić, konsultant i trener ASEE (radio u više desetina kompanija u regionu Jugoistočne Evrope). Radi na širokom polju tema vezanih za prodaju, poslovno pregovaranje i marketing, sa posebnim interesom za planiranje i unapređenje prodaje, upravljanje vremenom, rad sa teškim klijentima i B2B prodaju.

Način prijave i kotizacija

Za učešće na edukaciji je predviđena kotizacija u iznosu od 220 KM (+PDV).

U cijenu je uključeno: stručno predavanje ASEE konsultanata, pisani materijali koji pokrivaju program, popis sudionika seminara s podacima za daljnje kontakte, certifikat, ručak, kafa i piće za vrijeme pauze. Popust 10% za 2 i više odnosno 20% za 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije.

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca (prilog) i dostavljanjem istog na e-mail adresu seid.hadzibajric@komorabih.ba. Broj mjesta je ograničen zbog čega se preporučuje blagovremena prijava.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 08.02.2019. godine.

Sve dodatne informacije u vezi seminara možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-206. Kontakt osoba je Seid Hadžibajrić – saradnik za edukaciju u Sektoru za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH.

Poziv 
Program
Prijava

_____________________

 

Besplatni seminar “Interkulturalno pregovaranje“

Vanjskotrgovinska komora BiH u suradnji i uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH organizira seminar na temu „Interkulturalno pregovaranje“.

Seminar će se održati 20.02.2019. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo (La Benevolencija 8, Sarajevo) i besplatan je za sve zainteresirane kandidate koji se blagovremeno prijave.

Za učešće na seminaru potrebno je poslati popunjen prijavni obrazac (prilog) na e-mail adresu seid.hadzibajric@komorabih.ba

Sve dodatne informacije u vezi sa seminarom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-206.

Kontakt osoba je gospodin Seid Hadžibajrić (Sektor za edukaciju VTK BiH).

Poziv
Program
Prijava