Elektroprivreda BiH traži agenciju za fizičku zaštitu – posao od 6,7 mil. KM

15. Novembar 2018

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo putem javnog poziv traži agenciju za obavljanje fizičke zaštite ljudi i imovine u njihovim objektima i prostorima i zaštitu prilikom transporta novca.

Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a je 6.700.000,00 KM, saznaje Akta.ba.

Mjesta na kojem će se pružati usluge su objekti i prostori distributivnih Podružnica, proizvodnih Podružnica i objekti i prostori PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo. A kriterij odabira će biti najniža cijena ponude.

Rok trajanja ugovora je tri godine. Javno otvaranje ponuda održat će se 04.01.2019 godine.

 

Izvor: Akta.ba