CEFTA: Implementacija pune kumulacije i povrata carine

7. Oktobar 2019

“Smjernice o jedinstvenoj implementaciji pune kumulacije i povrata carine među članicama CEFTA-e” opisuju mogućnosti koje će se, prema odluci CEFTA-e, koristiti među članicama CEFTA-e.

Obzirom da je puna kumulacija manje restriktivna i ima fleksibilnije aranžmane od češće korištene „bilateralne“ i „dijagonalne“ kumulacije, ona omogućava dijeljenje proizvodnje u okviru teitorije Sporazuma o slobodnoj trgovini, veću fragmentaciju proizvodnog procesa i može dovesti do veće profitabilnosti poslovnih transakcija a samim time i do boljih trgovinskih rezultata, što bi trebalo voditi ka širenju trgovine na datom području.

Zabrana povrata carina („NO DRAW BACK“), koja se trenutno koristi u Sporazumu o slobodnoj trgovini koji primjenjuju zemlje članice CEFTA-e, smanjuje maksimalnu korist koja se može očekivati od sniženja carinskih tarifa dogovorenih u okviru ovog Sporazuma na način da može dovesti do narušavanja konkurencije između strana učesnica usljed nelojalne konkurencije kada partnerske zemlje, unutar zone slobodne trgovine, primjenjuju vanjske carinske režime koji se znatno razlikuju, ili da stvara birokratiju za ekonomske subjekte koja za svaki proizvod i odredište mora da odluči kojem sistemu treba dati prednost. To znači da izvoznik može da odluči da primjeni povrat carine i prodaje robu bez preferencijalnog porijekla, što će dovesti do obračuna i naplate carinskih dadžbina u državi uvoznici, ili  izvoznik može da plati carinu na materijale iz trećih zemalja koji se koriste u proizvodnji i omogući primaocu u partnerskoj zemlji korist od carinskih povlastica na uvoz.

S druge strane, mogućnost neplaćanja ili refundiranja carine (povrat carine ili „DRAW BACK“) može pomoći u stvaranju jednakih mogućnosti između ekonomskih subjekata u cijeloj zoni slobodne trgovine.

Da bi se kompanijama unutar CEFTA regije omogućilo da u potpunosti primjenjuju koristi od pune kumulacije i povrata carine, neophodno je razumjeti sve funkcionalnosti koje ovi instrumenti donose, kako njihove prednosti, tako i nedostatke. Osim toga, i carinske uprave moraju razumjeti i promovisati prednosti ovih instrumenata, kao i sprovoditi odgovarajuću kontrolu njihove primjene.

Naravno, nerazumijevanje pravilne primjene pune kumulacije i povrata carine može dovesti do nesigurnosti u ostvarivanju preferencijalnog porijekla, i svakako će imati uticaj na iznos carina koje se plaćaju, a time i na konačnu cijenu proizvoda.

U tom smislu, ciljevi ovih smjernica su jasno razumijevanje pune kumulacije i mogućnosti povrata carine među članicama CEFTA-e za poslovanje i carinu, usklađivanje nacionalnih i regionalnih praksi u oblasti kumulacije i povrata carine  i regionalna razmjena znanja i širenje najboljih praksi kroz regionalne radionice na osnovu ovih smjernica.

Izvor: Akta.ba