Webinar u martu: Prijava poreza na dobit i poreza na dohodak

18. Mart 2022

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara nove prijave za webinar koji se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstveno-revizijskoj profesiji

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo otvara nove prijave za webinar koji se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstveno-revizijskoj profesiji, sa sljedećim temama:
PRIJAVA POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK
PODNOŠENJE I PRIKAZ SVIH OBRAZACA KOJI SE ODNOSE NA POREZ NA DOBIT
PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA
KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA
TRANSFERNE CIJENE
NOVI ZAKON O PIO/MIO (primjena od 19.03.2022.)

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za priznavanje webinara kao 7 bodova/sati kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

Datum održavanja webinara: 22.03.2022. godine

PROGRAM WEBINARA

PRIJAVI SE

IZVOR: /www.akta.ba/